sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Siarkowski, M.

Normalized to: Siarkowski, M.

11 article(s) in total. 37 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Bakala, J..

-

Bąkała, J..

-

Barylak, J..

-

Bogachev, Sergei.

-

Falewicz, R..

-

Farnik, Frantislav.

-

Gburek, S..

-

Gryciuk, M..

-

Kepa, A..

-

Kirichenko, A..

-

Kordylewski, Z..

-

Kordywski, Z..

-

Kowalinski, M..

-

Kowaliński, M..

-

Kuzin, S..

-

Makowski, A..

-

Mrozek, Tomasz.

-

Nowak, S..

-

Pertsov, A..

-

Phillips, K. J. H..

-

Plocieniak, S..

-

Płocieniak, S..

-

Podgorski, P..

-

Podgórski, P..

-

Reale, F..

-

Rudawy, P..

-

Ścisłowski, D..

-

Stanczyk, E..

-

Stepanov, A. V..

-

Stęślicki, M..

-

Steslinski, M..

-

Sylwester, B..

-

Sylwester, J..

-

Szaforz, Z..

-

Szaforz, Ż..

-

Trzebinski, W..

-

Zawerbny, R..