sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Shine, R.

Normalized to: Shine, R.

24 article(s) in total. 56 co-authors, from 1 to 24 common article(s). Median position in authors list is 10,0.

Co-author(s):

Berger, T..

-

Carlsson, M..

-

Centeno, R..

-

Cruz, T..

-

DeLuca, Edward E..

-

De Pontieu, B..

-

Elmore, David.

-

Frank, Z..

-

Hansteen, Viggo H..

-

Hoffmann, C..

-

Ichimoto, Kiyoshi.

-

Iniesta, J. C. del Toro.

-

Ishikawa, R..

-

Isobe, Hiroaki.

-

Kano, Ryohei.

-

Katsukawa, Yukio.

-

Kawate, Tomoko.

-

Kitai, Reizaburo.

-

Kosovichev, A. G..

-

Kubo, M..

-

Lites, Bruce.

-

Lundquist, Loraine L..

-

Matsumoto, T..

-

Matsuzaki, Keiichi.

-

McIntosh, Scott W..

-

Minesugi, Kenji.

-

Minoshima, T..

-

Muller, Richard.

-

Nagashima, Kaori.

-

Nagata, Shin'ichi.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nishizuka, N..

-

Nozawa, Satoshi.

-

Okamoto, Takashi.

-

Otsuji, Kenichi.

-

Rubio, L. R. Bellot.

-

Sakao, Taro.

-

Schrijver, C. J..

-

Sekii, Takashi.

-

Shibahashi, Hiromoto.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shimizu, Toshifumi.

-

Shimojo, M..

-

Socas-Navarro, H..

-

Soma, Mitsuru.

-

Suarez, D. Orozco.

-

Suematsu, Yoshinori.

-

Suzuki, T..

-

Tarbell, T. D..

-

Title, Alan.

-

Tsuneta, Saku.

-

Ueno, Satoru.

-

Watanabe, Hiroko.

-

Weber, Mark A..

-

Yokoyama, Takaaki.

-

Zhao, J. L..