sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Shimoikura, Tomomi

Normalized to: Shimoikura, T.

32 article(s) in total. 104 co-authors, from 1 to 29 common article(s). Median position in authors list is 4,0.

Co-author(s):

Akisato, Ko.

-

Bernard, J. -Ph..

-

Deguchi, Shuji.

-

Dobashi, Kazuhito.

-

Endo, Nobuhiro.

-

Evans, Neal J..

-

Fehér, O..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Fukui, Yasuo.

-

Hara, C..

-

Hasegawa, Yasuhiro.

-

Herbst, E..

-

Hiramatsu, Masaaki.

-

Hirose, Asha.

-

Hirota, Tomoya.

-

Honma, Mareki.

-

Imai, H..

-

Iono, D..

-

Ishii, Shun.

-

Juvela, M..

-

Kameno, Seiji.

-

Kaneko, H..

-

Kang, Hyesung.

-

Katakura, Sho.

-

Katsunori.

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kawaguchi, Noriyuki.

-

Kawamura, Akiko.

-

Kim, K. H..

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Kimura, Kimihiro.

-

Kinoshita, Shunichiro.

-

Kitamura, Yoshimi.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Koike, Kazutaka.

-

Kozu, M..

-

Kuno, N..

-

Kusune, Takayoshi.

-

Lai, Shih-Ping.

-

Lin, Shin-Ted.

-

Maezawa, Hiroyuki.

-

Majumdar, Liton.

-

Malinen, J..

-

Marshall, D. J..

-

Matsumoto, T..

-

Minamidani, T..

-

Miyamoto, Y..

-

Mizuno, Akira.

-

Mizuno, Izumi.

-

Momose, M..

-

Montier, Ludovic.

-

Montillaud, J..

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagomi, Keisuke.

-

Nakajima, Taku.

-

Nakamura, Fumitaka.

-

Nguyen-Luong, Q..

-

Nishimura, Atsushi.

-

Nishi, Ryoichi.

-

Nishitani, Hiroki.

-

Nishiyama, Shogo.

-

Nygen-Luong, Quang.

-

Ochiai, Tetsu.

-

Ogawa, Hideo.

-

Ohashi, Keisuke.

-

Okada, N..

-

Okumura, S. K..

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Onishi, Toshikazu.

-

Oyamada, Shuri.

-

Ozeki, H..

-

Paradis, Deborah.

-

Pelkonen, V. -M..

-

Plunkett, A. L..

-

Ristorcelli, I..

-

Rivera-Ingraham, A..

-

Saajasto, M..

-

Saito, Hiro.

-

Saito, M..

-

Sanhueza, Pedro.

-

Shibata, Masaru.

-

Shimajiri, Yoshito.

-

Shinnaga, Hiroko.

-

Sugitani, Koji.

-

Takagi, Chisato.

-

Takahashi, S..

-

Takano, Shuro.

-

Takemura, Hideaki.

-

Tamura, M..

-

Tanabe, Yoshihiro.

-

Tanaka, T..

-

Taniguchi, Keisuke.

-

Tokuda, Kazuki.

-

Toth, L. V..

-

Tsuboi, M..

-

Tsukagoshi, T..

-

Urasawa, Yumiko.

-

Watanabe, Makoto.

-

White, Glenn J..

-

Yamabi, Akifumi.

-

Yamamoto, Satoru.

-

Yonekura, Yoshinori.

-

Yoshida, Fumi.