sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Shi, Z. X.

Normalized to: Shi, Z.

3 article(s) in total. 50 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Cai, Wei.

-

Chen, Xuelei.

-

Comte, G..

-

Dai, S..

-

Du, P..

-

Guo, Yan.

-

He, Han.

-

Hou, W..

-

Jin, G. X..

-

Jin, Qi.

-

Kong, Xianglong.

-

Lei, Y. J..

-

Li, Cheng.

-

Li, G..

-

Liu, F. K..

-

Li, X..

-

Li, Y. J..

-

Luo, A. L..

-

Lu, Youjun.

-

Meng, Linzhi.

-

Pan, Jun.

-

Peng-Wei.

-

Qi, Wanming.

-

Ren, J. R..

-

Shen, Shiyin.

-

Song, Yong-Seon.

-

Sun, S. J..

-

Tan, W. P..

-

Wang, F. Y..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Q. Daniel.

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wei, P..

-

Wes, A. A..

-

Wu, Fengquan.

-

Wu, Hong.

-

Wu, Xue-Bing.

-

Wu, Yanqin.

-

Xu, Tengpeng.

-

Yang, M..

-

Yi, Ze-Long.

-

Yuan, H. -B..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, J. L..

-

Zhao, Y. H..