sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Sheng, Zheng-Ming

Normalized to: Sheng, Z.

15 article(s) in total. 66 co-authors, from 1 to 9 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

Bauer, J. M..

-

Cai, Zhen-Yi.

-

Chen, Ming-Tang.

-

Cui, Yanou.

-

Cutri, Roc M..

-

Ding, Jian.

-

Ding, You.

-

Dong, Q. L..

-

Dou, Liming.

-

Du, Kai.

-

Ferland, G. J..

-

Ge, Jian.

-

Guo, H. W..

-

He, Xiao-Gang.

-

He, Z. T..

-

Huang, C. -Y..

-

Jiang, Bing.

-

Jiang, Ning.

-

Jiang, P..

-

Jiang, S..

-

Ji, T..

-

Kong, M..

-

Lin, Xuanbin.

-

Liu, C..

-

Liu, Guo-Chin.

-

Liu, Hongya.

-

Liu, Molin.

-

Liu, Xiang.

-

Li, Y. J..

-

Luan, Shixia.

-

Lu, Q. M..

-

Mainzer, Amy.

-

Mori, W. B..

-

Mou, Guobin.

-

Mulser, P..

-

Murakami, Masahide.

-

Pan, X..

-

Peng, Bo.

-

Shen, Yue.

-

Shi, J. R..

-

Shi, Xiaoyu.

-

Sun, Lei.

-

Sun, Ming.

-

Tang, Y. H..

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wang, Yi.

-

Wei, Hao.

-

Weng, Shan-Shan.

-

Wright, E. L..

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yang, Q..

-

Yan, Lin.

-

Yuan, Da-Wei.

-

Yu, Li-Xin.

-

Yu, M..

-

Yu, Wenfei.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhao, Qian.

-

Zheng, Xian Zhong.

-

Zhong, J. Y..

-

Zhong, Z..

-

Zhou, Hongyan.

-

Zhu, J. J..