sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Shao, Shu-heng

Normalized to: Shao, S.

12 article(s) in total. 41 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Brownstein, J. R..

-

Bundy, K..

-

Cautun, Marius C..

-

Cheng, Yi-Wen.

-

Chen, P..

-

Crain, R. A..

-

Deason, Alis.

-

Dong, Feng.

-

Dutton, A. A..

-

Frenk, C. S..

-

Gao, Liang.

-

Ge, Jian.

-

Gomez, F..

-

Gómez, F. Argüeso.

-

Grand, Robert J. J..

-

Gu, Je-an.

-

Guo, Qi.

-

Leauthaud, A..

-

Liao, Shijun.

-

Li, Bao-An.

-

Li, Hui.

-

Li, Ran.

-

Liu, R..

-

Lu, Songnian.

-

Mao, Shude.

-

Marinacci, F..

-

Pakmor, R..

-

Schaller, Matthieu.

-

Schaye, Joop.

-

Simpson, C..

-

Springel, Volker.

-

Theuns, Tom.

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, Huaning.

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wang, Yi.

-

Yan, Haojin.

-

Zeng, Jing.

-

Zheng, Zheng.

-

Zhu, Kai.