sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Shang, L. -L.

Normalized to: Shang, L.

10 article(s) in total. 47 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 3,5.

Co-author(s):

Cai, H. -B..

-

Cao, J..

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Y. -M..

-

Du, Y. S..

-

Feng, Long-Long.

-

Guo, Xin-Heng.

-

Hao, Lei.

-

He, Yang-Hui.

-

Hirabayashi, Hisashi.

-

Iguchi, S..

-

Jiang, D. R..

-

Kameno, Seiji.

-

Lee, K. J..

-

Lian, Jianhui.

-

Li, Bao-An.

-

Li, Di.

-

Li, Li-Xin.

-

Liu, Q. Z..

-

Liu, Xiang.

-

Liu, Z. T..

-

Lu, Ju-Fu.

-

Manchester, R. N..

-

Murata, Y..

-

Pan, Y..

-

Qiao, G. J..

-

Shen, Z. -Q..

-

Sudou, H..

-

Takaba, H..

-

Taniguchi, Y..

-

Wakamatsu, K..

-

Wang, D. X..

-

Wang, F. Y..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Min.

-

Wu, Puxun.

-

Wu, Xue-Bing.

-

Wu, Yanqin.

-

Xu, R. X..

-

Yang, Rong-Jia.

-

Yan, Z..

-

Yuan, J. P..

-

Yue, Youling.

-

Zhao, Ruijuan.

-

Zhi, Qi-Jun.

-

Zhong, Wuhan.

-

Zu, Lei.