sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Satou, Yasutaka

Normalized to: Satou, Y.

1 article(s) in total. 35 co-authors. Median position in authors list is 7,0.

Co-author(s):

Baba, Mitsuhisa.

-

Bando, Nobutaka.

-

Doi, Akihiro.

-

Fujisawa, Kenta.

-

Fuke, H..

-

Hasegawa, Yasuhiro.

-

Honma, Mareki.

-

Inoue, Yoshiyuki.

-

Ishimura, Kosei.

-

Kameya, O..

-

Kimura, Kimihiro.

-

Kogiso, Nozomu.

-

Kono, Yusuke.

-

Koyama, S..

-

Matsumoto, Naoko.

-

Murata, Y..

-

Nakahara, S..

-

Narita, M..

-

Ogawa, Hideo.

-

Okada, N..

-

Oyama, Tomoaki.

-

Saito, K..

-

Sakamoto, Hiroki.

-

Sekido, M..

-

Shibai, H..

-

Shimomukai, Reiho.

-

Shoji, Yasuhiro.

-

Suzuki, S..

-

Tachi, Tomohiro.

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Ueharai, Kenta.

-

Watanabe, N..

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yasuda, Daisuke.

-

Yonekura, Yoshinori.