sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Rhee, Yong-Joo

Normalized to: Rhee, Y.

2 article(s) in total. 33 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 12,0.

Co-author(s):

Bao, Jie.

-

Chen, Lie-Wen.

-

Dong, Q. L..

-

Fu, C. Q..

-

Fujioka, Shinsuke.

-

Fujiwara, Takashi.

-

Han, J. L..

-

He, Jian-Hua.

-

Hou, L. G..

-

Lee, Young-Wook.

-

Liao, Guoqiang.

-

Li, Li-Xin.

-

Li, Y. J..

-

Mima, Kunioki.

-

Nakabayashi, Yuto.

-

Nishimura, Hironobu.

-

Salzmann, David.

-

Sun, Yi-Sui.

-

Takabe, Hideaki.

-

Tanabe, Minoru.

-

Wang, F. Y..

-

Wang, Sheng.

-

Xu, S. W..

-

Yamamoto, Norimasa.

-

Yuan, Da-Wei.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhao, J. L..

-

Zhu, Bang-Fen.

-

Zhu, J. J..