sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Qiu, Taotao

Normalized to: Qiu, T.

45 article(s) in total. 51 co-authors, from 1 to 16 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Aljaf, Muhsin.

-

Brandenberger, Robert H..

-

Bu, Shaojun.

-

Cai, Yi-Fu.

-

Chang, Yen-Chang.

-

Chen, Hsiao-Wen.

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, P..

-

Chiba, Masashi.

-

Easson, Damien A..

-

Evslin, Jarah.

-

Farnsworth, Shane.

-

Feng, Kaixi.

-

Gao, X. Y..

-

Hou, Defu.

-

Huang, F. -Y..

-

Huang, Xuguang.

-

Ishigaki, M..

-

Ivezić, Ž..

-

Karouby, Johanna.

-

Katsuragawa, T..

-

Komiyama, Yutaka.

-

Lehners, Jean-Luc.

-

Li, Hui.

-

Li, Miao.

-

Li, Shuang-Liang.

-

Luan, Ze.

-

Lu, Ju-Fu.

-

Lupton, Robert H..

-

Maity, Debaprasad.

-

Matsuzaki, Shinya.

-

Ni, Shulei.

-

Piao, Yun-Song.

-

Saridakis, E. N..

-

Shi, J. R..

-

Takada, Masahiro.

-

Tian, K. P..

-

Wang, Huaning.

-

Wang, Wei-Gang.

-

Wang, Yi.

-

Wan, Y..

-

Wenjie, Hou.

-

Xia, Jun-Qing.

-

Xiao, Zhigang.

-

Xiong, Hua-Hui.

-

Yang, Kwei-Chou.

-

Yasuda, Naoki.

-

Yeom, Dong-han.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zheng, Weikang.