sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Qin, Weijia

Normalized to: Qin, W.

4 article(s) in total. 40 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 8,0.

Co-author(s):

Ashley, M. C. B..

-

Boddy, Kimberly K..

-

Casagrande, L..

-

Cui, Xiao-Hong.

-

Dai, Lixin.

-

Fan, Z. H..

-

Feng, Long-Long.

-

Gong, Xuefei.

-

Hu, J. Y..

-

Jiang, Zhenglu.

-

Kamionkowski, Marc.

-

Kulesa, Craig.

-

Lawrence, J. K..

-

Liu, Guo-Chin.

-

Luong-Van, D. M..

-

Ma, Jun.

-

Moore, Alex.

-

Nataf, D. M..

-

Shang, Zhaohui.

-

Storey, J. W. V..

-

Sun, B..

-

Travouillon, T..

-

Walker, Christopher.

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Lifan.

-

Wood, P. R..

-

Wu, Jian.

-

Wu, Zhongzu.

-

Xia, L. D..

-

Yang, H. -Y..

-

Yang, J..

-

Yan, Jingzhi.

-

Yao, Yangsen.

-

York, Donald.

-

Yuan, X. H..

-

Zakamska, Nadia L..

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zhou, Xu.

-

Zhu, Zong-Hong.

-

Zou, Hu.