sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Qiao, Dong

Normalized to: Qiao, D.

1 article(s) in total. 28 co-authors. Median position in authors list is 10,0.

Co-author(s):

Bai, J. M..

-

Huang, C. -Y..

-

Huang, H-C..

-

Huang, J. -S..

-

Hu, Shao Ming.

-

Ip, Wing-Huen.

-

Jiang, X. J..

-

Jiang, Yan Wei.

-

Ji, Jianghui.

-

Li, Cheng.

-

Li, J..

-

Li, Shuang-Liang.

-

Liu, P..

-

Li, Y. J..

-

Meng, Linzhi.

-

Rao, Wei.

-

Tang, Xiao-Xun.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Yan, Jingzhi.

-

Ye, Pinzhong.

-

Yu, Li-Xin.

-

Zhang, Tong-Jie.

-

Zhao, HongSheng.

-

Zhao, Wen.

-

Zhao, Y. H..

-

Zhu, M..

-

Zou, Yuan-Chuan.