sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Qiao, Cong-Feng

Normalized to: Qiao, C.

3 article(s) in total. 32 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Ahmad, Iftikhar.

-

Cao, Z..

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Y. -M..

-

Cui, Chenzhou.

-

Du, Kai.

-

Fan, Dongwei.

-

Fan, Yi-Zhong.

-

Gao, Na.

-

Han, X. H..

-

He, Boliang.

-

Hong, Zhi.

-

Li, Cheng.

-

Li, Shuang-Liang.

-

Liu, Lei.

-

Liu, Molin.

-

Li, Zhongmu.

-

Mi, L. -G..

-

Piao, Yun-Song.

-

Shi, Shang-Gang.

-

Song, W. B..

-

Su, Liying.

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, J. -M..

-

Xiao, Jian.

-

Xu, Y..

-

Yang, Soung-Chul.

-

Yang, Z..

-

Yin, Shaoyu.

-

Yu, Cong.

-

Zhang, Hongsheng.