sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Popov, M. V.

Normalized to: Popov, M.

31 article(s) in total. 84 co-authors, from 1 to 17 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Alakoz, A. V..

-

Altunin, V. I..

-

Anderson, J..

-

Andrianov, A. A..

-

Baraffe, Isabelle.

-

Bartel, N..

-

Bilous, A. V..

-

Burgin, M. S..

-

Cannon, W. H..

-

Carlson, B..

-

Constantino, T. N..

-

Deller, Adam.

-

Deshpande, A. A..

-

Dougherty, S. M..

-

Ershov, Alexander A..

-

Fadeev, E..

-

Folini, Doris.

-

Fomalont, Edward B..

-

Geroux, Chris M..

-

Ghigo, F. D..

-

Goffrey, Tom.

-

Gorshenkov, Yu. N..

-

Grachev, V. G..

-

Graham, D. A..

-

Gwinn, C. R..

-

Ilyasov, Yu. P..

-

Imshennik, V. S..

-

Jessner, A..

-

Jiang, D. R..

-

Johnson, Matthew C.

-

Joshi, B. C..

-

Kanevsky, B. Z..

-

Kardashev, N..

-

Karuppusamy, R..

-

Kondo, T..

-

Kondrat'ev, V. I..

-

Kondratiev, V. I..

-

Kostyuk, S. V..

-

Kovalenko, A. G..

-

Kovalev, Y. Y..

-

Kramer, M..

-

Kritsuk, Alexei G..

-

Kuzmin, A..

-

Lin, R. P..

-

Losovskii, B. Ya..

-

Lyutikov, Maxim.

-

Main, R. A..

-

Manukovskii, K. V..

-

Migenes, V..

-

Moshkina, O..

-

Nadyozhin, D. K..

-

Norman, Michael L..

-

Novikov, A. Yu..

-

Oreshko, V. V..

-

Pen, Ue-Li.

-

Poperechenko, B. A..

-

Pratt, J..

-

Reynolds, J..

-

Rudnitskii, A. G..

-

Rudnitskiy, Alexey.

-

Safutdinov, E. R..

-

Sekido, M..

-

Shibata, Kazunari.

-

Shishov, V. I..

-

Slysh, V. I..

-

Smirnov, Alexei Yu..

-

Smirnova, T. V..

-

Soglasnov, V. A..

-

Stappers, B..

-

Steinmassl, S. F..

-

Ul'yanov, O. M..

-

Umemoto, T..

-

Ustyugov, Sergey.

-

Val'tts, I. E..

-

Valtts, I. E..

-

van Kerkwijk, M. H..

-

Viallet, M..

-

Voronkov, M. A..

-

Walder, Rolf.

-

Zakharenko, V. V..

-

Zensus, A..

-

Zensus, J. A..

-

Zhuravlev, V. V..

-

Zuga, V..