sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ponomarenko, V. O.

Normalized to: Ponomarenko, V.

2 article(s) in total. 50 co-authors. Median position in authors list is 21,0.

Co-author(s):

Antonyuk, K..

-

Antonyuk, Oksana I..

-

Babina, Ju..

-

Baklanov, A..

-

Baransky, A. R..

-

Belan, Sergei P..

-

Berezhnoy, A..

-

Brincat, Stephen M..

-

Churyumov, K. I..

-

de Miguel, E. D..

-

Dubovsky, P..

-

Dvorak, Shawn.

-

Godunova, V..

-

Gutaev, Alexei G..

-

Isogai, Keisuke.

-

Ito, Daiki.

-

Izviekova, Inna O..

-

Kasai, Kiyoshi.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kleshchenok, V. V..

-

Kojiguchi, Naoto.

-

Kozlova, E. A..

-

Kozlov, V..

-

Kudzej, I..

-

Maeda, Y..

-

Mangano, V..

-

Matsumoto, H..

-

Matsumoto, K..

-

Medulka, T..

-

Menzies, Kenneth.

-

Miller, Ian.

-

Nikai, Kengo.

-

Ohnishi, Ryuhei.

-

Pakhomov, Yu. V..

-

Pavlenko, E. P..

-

Pickard, Roger.

-

Pit, N..

-

Romanjuk, Yaroslav O..

-

Seki, T..

-

Sergeev, Andrei.

-

Shevchenko, V. S..

-

Simon, A..

-

Sklyanov, Alexandr.

-

Sosnovskij, Aleksei.

-

Sugiura, Yuki.

-

Sumiya, Sho.

-

Vasylenko, V. V..

-

Velikodsky, Yu. I..

-

Wakamatsu, Yasuyuki.

-

Zhuchkov, R. Ya..