sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Piao, Yun-Song

Normalized to: Piao, Y.

65 article(s) in total. 30 co-authors, from 1 to 26 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Ahmad, Iftikhar.

-

Brandenberger, Robert H..

-

Cai, Rong-Gen.

-

Cai, Yi-Fu.

-

Feng, Bo.

-

Feng, Kaixi.

-

Guo, Zong-Kuan.

-

Huang, Qing-Guo.

-

Hu, B. L..

-

Li, Hui.

-

Li, Miao.

-

Li, Shuang-Liang.

-

Liu, Z. T..

-

Li, Zhongmu.

-

Lu, Ju-Fu.

-

Qiao, Cong-Feng.

-

Qiu, Taotao.

-

Shi, Shang-Gang.

-

Tsujikawa, Shinji.

-

Wang, Huaning.

-

Wang, Yi.

-

Wan, Y..

-

Xiong, Hua-Hui.

-

Ye, Gen.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, J. L..

-

Zhou, E.

-

Zhou, Shuang-Yong.