sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Pi, Shi

Normalized to: Pi, S.

21 article(s) in total. 24 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Cai, Rong-Gen.

-

Cai, Yi-Fu.

-

Chen, Bin.

-

Gong, Jinn-Ouk.

-

Han, Cheongho.

-

Huang, Qing-Guo.

-

Iyer, Aishwarya R..

-

Leung, Godfrey.

-

Li, Di.

-

Mizuno, Shuntaro.

-

Mukohyama, Shinji.

-

Saridakis, E. N..

-

Sasaki, Misao.

-

Scherrer, Robert J..

-

Tang, Jiayu.

-

Wang, D. X..

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wang, Yi.

-

Wang, Z..

-

Wu, Sheng-Miao.

-

Yang, Xiaohu.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhou, Shuang-Yong.