sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Panchenko, M.

Normalized to: Panchenko, M.

11 article(s) in total. 112 co-authors, from 1 to 8 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

Balanutsa, Pavel.

-

Bortsov, V..

-

Brazhenko, A. I..

-

Briand, C..

-

Bubnov, I..

-

Buckley, David H..

-

Budnev, N. M..

-

Bulakh, E..

-

Cecconi, B..

-

Chazov, Vadim.

-

Clarke, T. E..

-

Coffre, A..

-

Denis, L..

-

Dorovskyy, V. V..

-

Dowell, J. D..

-

Erkaev, N. V..

-

Fischer, Georg.

-

Frantsuzenko, A. V..

-

Franzuzenko, A. V..

-

Gabovich, A. V..

-

Gorbovskoy, E..

-

Gorbunov, Igor.

-

Gress, O. A..

-

Grießmeier, J. -M..

-

Güdel, Manuel.

-

Hanslmeier, A..

-

Higgins, C. A..

-

Holmström, M..

-

Imai, K..

-

Imai, Masataka.

-

Ishmuhametova, Yu..

-

Israelyan, G..

-

Ivantyshin, O..

-

Kalinichenko, N..

-

Khodachenko, M. L..

-

Kislyakova, K. G..

-

Koliadin, V..

-

Konovalenko, A. A..

-

Kornilov, V..

-

Koshovyy, V..

-

Koval, Artem.

-

Kozhin, R..

-

Kravtsov, Andrey V..

-

Kravtsov, I..

-

Krylov, A. V..

-

Kulikov, Yu. N..

-

Kuvshinov, D. A..

-

Kuzin, A..

-

Kuznetsov, A. S..

-

Kvasov, G..

-

Lammer, H..

-

Lecacheux, A..

-

Leitzinger, M..

-

Levato, H..

-

Lipunov, V. M..

-

Lisachenko, V..

-

Litvinenko, G..

-

Lopez, Carlos.

-

Lozinsky, A..

-

Macher, W..

-

Maksimovic, M..

-

Mallamachi, C..

-

Melnik, V. N..

-

Mukha, D. V..

-

Mykhaylov, V. A..

-

Mylostna, K..

-

Odert, P..

-

Oswald, T. H..

-

Plakhov, M. S..

-

Podesta, Federico.

-

Podesta, R..

-

Poedts, Stefaan.

-

Potter, Steven B..

-

Pylaev, O..

-

Rebolo, R..

-

Reznichenko, A..

-

Rucker, H. O..

-

Rutkevych, B. P..

-

Ryabov, V..

-

Saffe, C..

-

Sergienko, Yu. P..

-

Serra-Ricart, M..

-

Shepelev, V..

-

Shergelashvili, B. M..

-

Shevchuk, M. V..

-

Shevchuk, N..

-

Shevtsova, A. I..

-

Sidorchuk, M..

-

Skoryk, A. O..

-

Stanislavsky, A. A..

-

Stanislavskyy, A. A..

-

Stepkin, S. V..

-

Tlatov, A. G..

-

Tyurina, N. V..

-

Ulyanov, O. M..

-

Vashchishin, R..

-

Vasilenko, N..

-

Vasilyev, A..

-

Vasylieva, I..

-

Vasylkivskyi, Y..

-

Vavriv, D..

-

Vinogradov, V..

-

Vladimirov, V. V..

-

Vlasenko, D. S..

-

Volvach, Yaroslav.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Yerin, S..

-

Yurkov, Vladimir.

-

Zakharenko, V. V..

-

Zaqarashvili, T. V..

-

Zarka, P..

-

Zimnukhov, D. S..