sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ozaki, Shinobu

Normalized to: Ozaki, S.

12 article(s) in total. 73 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Abe, M..

-

Abolmasov, Pavel K..

-

Afanasiev, V. L..

-

Aoki, Kentaro.

-

Bland-Hawthorn, Joss.

-

Collier, William P..

-

Doi, Mamoru.

-

Fabrika, S..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Hasegawa, Sunao.

-

Hashiba, Yasuhito.

-

Hattori, Kaori.

-

Hattori, T..

-

Hayano, Y..

-

Hayashi, Takayuki.

-

Ibrahimov, M. A..

-

Iijima, T..

-

Irsmambetova, T..

-

Ishigaki, Tsuyoshi.

-

Ishiguro, M..

-

Ishii, Miki.

-

Ishimura, Takuto.

-

Itakura, Kazunori.

-

Kajisawa, M..

-

Kawabata, K..

-

Kawaguchi, Toshihiro.

-

Kawai, Atsushi.

-

Kawai, N..

-

Kinugasa, K..

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Kosugi, George.

-

Kotani, Taro.

-

Kubota, Kaori.

-

Kuroda, D..

-

Lucey, J..

-

Makishima, K..

-

Matsubayashi, K..

-

Minowa, Y..

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Miyasaka, S..

-

Nagao, T..

-

Nagata, Tetsuya.

-

Naito, H..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Namiki, M..

-

Narusawa, S..

-

Nishiyama, Shogo.

-

Ohtani, Hiroshi.

-

Sadakane, Kozo.

-

Sako, S..

-

Sasaki, Misao.

-

Shimokawabe, Takashi.

-

Shimono, Atsushi.

-

Shioya, Y..

-

Smith, R. C..

-

Sogame, Akito.

-

Sugai, Hajime.

-

Takanashi, N..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Taniguchi, Y..

-

Tokimasa, Noritaka.

-

Trushkin, S. A..

-

Tsuboi, M..

-

Tsukagoshi, T..

-

Ueda, Y..

-

Yamada, Shoichi.

-

Yamanaka, Masato.

-

Yanagisawa, K..

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yoshida, Fumi.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshikawa, Tomohiro.

-

Yuasa, T..