sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Osipova, E.

Normalized to: Osipova, E.

27 article(s) in total. 225 co-authors, from 1 to 26 common article(s). Median position in authors list is 19,0.

Co-author(s):

:.

-

Apel, W. D..

-

Arteaga-Velázquez, J. C..

-

Astapov, I. I..

-

Avrorin, A..

-

Aynutdinov, V..

-

Bähren, L..

-

Balkanov, V..

-

Bannasch, R..

-

Bannash, R..

-

Bekk, K..

-

Belolaptikov, I..

-

Bertaina, M..

-

Bezyazeekov, P..

-

Biermann, Peter L..

-

Blümer, J..

-

Bogorodsky, D..

-

Borodin, A..

-

Bozdog, H..

-

Brancus, I. M..

-

Brückner, M..

-

Brudanin, V..

-

Budnev, N. M..

-

Cantoni, E..

-

Chernykh, D..

-

Chiavassa, A..

-

Collaboration, Borexino.

-

Danilchenk, I..

-

Danilchenko, I. A..

-

Daumiller, K..

-

Demidov, S. V..

-

de Souza, V..

-

Di Pierro, F..

-

Doll, P..

-

Domogatsky, G..

-

Doroshenko, A..

-

Dvornicky, R..

-

Dvornický, R..

-

Dyachok, A..

-

Dzhilkibaev, Zh. -A..

-

Engel, R..

-

Fajt, L..

-

Falcke, H..

-

Fedorov, N. M. Budnev.

-

Fedorov, O..

-

Fialkovskyk, S..

-

Fialkovsky, S. V..

-

Fuchs, B..

-

Gafarov, A. R..

-

Gaponenko, O..

-

Garmash, A..

-

Gemmeke, H..

-

Golubkov, K..

-

Grebenyuk, V..

-

Gress, O. A..

-

Gress, T..

-

Gres, T. I..

-

Grinyuk, A. A..

-

Grishin, O..

-

Grupen, C..

-

Haungs, Andreas.

-

Heck, D..

-

Hiller, R..

-

Honz, Z..

-

Hörandel, J..

-

Horneffer, A..

-

Horns, D..

-

Huber, Daniel.

-

Huege, T..

-

Isar, P. G..

-

Ivanova, A..

-

Kalmykov, N. N..

-

Kampert, K. -H..

-

Kang, Dong-Il.

-

Kazarina, Y..

-

Kebkal, K. G..

-

Kebkal, O. G..

-

Khramov, E. V..

-

Kindin, V. V..

-

Kirilenko, P..

-

Kiryuhin, S..

-

Klabukov, A..

-

Kleifges, M..

-

Klimov, A..

-

Kochanov, A. A..

-

Kokoulin, R. P..

-

Kolbin, M. M..

-

Kompaniets, K. G..

-

Konischev, K..

-

Konishchev, K. V..

-

Konstantinov, E. N..

-

Korobchenko, A. V..

-

Korosteleva, E. E..

-

Koshechkin, A..

-

Koshel, F. K..

-

Kostunin, D..

-

Kozhin, A. V..

-

Kozhin, V. A..

-

Kravchenko, E. V..

-

Kromer, O..

-

Kromer, O..

-

Krömer, O..

-

Kuijpers, J..

-

Kulepovk, V..

-

Kulepov, V. F..

-

Kuleshov, D..

-

Kungel, V..

-

Kuzmichev, A. Kryukov L..

-

Kuzmichev, L. A..

-

Lagutin, A. A..

-

Lemeshev, Yu..

-

Lenok, V..

-

Link, K..

-

Ljashuk, V. I..

-

Lolenko, A. I..

-

Lubsandorzhiev, B. K..

-

Lubsandorzhiev, N. B..

-

Luczak, P..

-

Ludwig, M..

-

Lyashuk, V..

-

Malakhov, S..

-

Marshalkina, T. N..

-

Mathes, H. J..

-

Melissas, M..

-

Middell, E..

-

Mikheyev, S..

-

Milenink, M..

-

Milenin, M. B..

-

Mirgazov, R. R..

-

Mirzoyan, R..

-

Monkhoev, R..

-

Morello, C..

-

Oehlschläger, J..

-

Pakhorukov, A..

-

Palmieri, N..

-

Pan, Alexander V..

-

Panasyuk, M. I..

-

Panfilov, A. I..

-

Panjkov, L. V..

-

Pan'kov, G..

-

Pan'kov, L..

-

Pankov, L. V..

-

Perevalov, A. A..

-

Petrukhin, A. A..

-

Petukhov, D..

-

Pierog, Tanguy.

-

Pliskovsky, E..

-

Pokhil, P..

-

Poleschuk, V..

-

Poleshuk, V. A..

-

Popescu, M..

-

Popova, E..

-

Porelli, A..

-

Postnikov, E. B..

-

Prosin, V. V..

-

Ptuskin, V. S..

-

Pushnin, A..

-

Raikin, R. I..

-

Rautenberg, J..

-

Rebel, H..

-

Rjabov, E. V..

-

Roth, M. M..

-

Rozanov, M..

-

Rubtsov, G. I..

-

Rubtsov, V. F..

-

Rubtzov, V..

-

Rühle, C..

-

Rushay, V. D..

-

Ryabov, E..

-

Sabirov, B..

-

Safronov, G. B..

-

Saftoiu, A..

-

Sagan, Y..

-

Samoliga, V..

-

Schieler, H..

-

Schmidt, Andrea.

-

Schoo, S..

-

Schröder, F. G..

-

Schröder, Frank G..

-

Schroeder, F..

-

Semeney, Y. A..

-

Shaybonov, B. A..

-

Sheifler, A..

-

Shelepov, M. D..

-

Shipilov, D..

-

Shirokov, Alexander.

-

Shkurihin, A. V..

-

Shoibonov, B..

-

Shtekl, I..

-

Sidorenkov, A..

-

Silaev, A. A..

-

Sima, O..

-

Simkovic, F..

-

Skurihin, A. V..

-

Skurikhin, A. V..

-

Skurkhin, A. V..

-

Slunecka, V..

-

Smagina, A. A..

-

Sokolov, A..

-

Solovjev, A. G..

-

Sorokovikov, M. N..

-

Spiering, Ch..

-

Suvorova, O..

-

Sveshnikova, Lyubov G..

-

Tabolenko, V. A..

-

Tarashansky, B..

-

Tarashchansky, B. A..

-

Tkachev, L..

-

Tluczykont, M..

-

Toma, G..

-

Trinchero, G. C..

-

Ushakov, N..

-

Volchugov, A. Vaidyanathan P..

-

Voronin, D..

-

Weind, A..

-

Wischnewski, R..

-

Wochele, J..

-

Yakovlev, S. A..

-

Yashin, I. V..

-

Zabierowski, J..

-

Zagorodnikov, A. V..

-

Zensus, J. A..

-

Zhukov, V..

-

Zhurov, D. P..

-

Zurbanov, V. L..