sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Oonuki, K.

Normalized to: Oonuki, K.

4 article(s) in total. 74 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Abe, Keichi.

-

Chen, C. -W..

-

Cook, W. R..

-

Endo, Motoi.

-

Endo, Y..

-

Ezoe, Yuichiro.

-

Fukazawa, Y..

-

Hamaya, M..

-

Harrison, F. A..

-

Hirakuri, S..

-

Hong, Seung Soo.

-

Horii, M..

-

Inoue, Hirohiko.

-

Isobe, N..

-

Itoh, Takeshi.

-

Iyomoto, N..

-

Kamae, T..

-

Kasama, Daisuke.

-

Kataoka, J..

-

Kato, H..

-

Kawaharada, M..

-

Kawano, Naomi.

-

Kawashima, K..

-

Kawasoe, S..

-

Kishishita, Tetsuichi.

-

Kitaguchi, T..

-

Kobayashi, Y..

-

Kokubun, M..

-

Kotoku, Jun'ichi.

-

Kouda, Manabu.

-

Kubota, Aya.

-

Kuroda, Yoshikatsu.

-

Madejski, G..

-

Makishima, K..

-

Masukawa, Kazunori.

-

Matsumoto, Yukari.

-

Mitani, T..

-

Miyawaki, Ryouhei.

-

Mizuno, T..

-

Mori, Koji.

-

Mori, M..

-

Murakami, Toshio.

-

Murashima, Mio.

-

Nakamoto, Taishi.

-

Nakamura, Hidehito.

-

Nakazawa, K..

-

Niko, H..

-

Nomachi, M..

-

Ohno, Masanori.

-

Okada, Y..

-

Ota, Naomi.

-

Ozawa, Hideki.

-

Sato, Goro.

-

Shinoda, S..

-

Sugiho, Masahiko.

-

Suzuki, Motoko.

-

Taguchi, K..

-

Tajima, H..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, Ichiro.

-

Takahashi, T..

-

Takeda, Shin'ichiro.

-

Tamura, Ken-ichi.

-

Tamura, T..

-

Tanaka, T..

-

Tanihata, C..

-

Tashiro, Makoto.

-

Terada, Yukikatsu.

-

Tominaga, S..

-

Uchiyama, Yasunobu.

-

Watanabe, S..

-

Yamaoka, Kazutaka.

-

Yanagida, T. T..

-

Yonetoku, Daisuke.