sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Onodera, S.

Normalized to: Onodera, S.

21 article(s) in total. 118 co-authors, from 1 to 14 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Akahori, Takuya.

-

Anraku, K..

-

Aretxaga, I..

-

Austermann, Jason.

-

Chibueze, James O..

-

Costes, Jean.

-

Egusa, F..

-

Espada, D..

-

Ezawa, Hajime.

-

Fujii, Keisuke.

-

Fujita, Shinobu S..

-

Fukui, Yasuo.

-

Handa, K..

-

Handa, Toshihiro.

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Hattori, Y..

-

Higuchi, Aya E..

-

Hirota, A..

-

Honma, Mareki.

-

Hughes, David W..

-

Hwang, Narae.

-

Ichikawa, Kazuhide.

-

Ikarashi, S..

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Iono, D..

-

Irwin, J..

-

Ishikawa, Shin-nosuke.

-

Ishizuki, Sumio.

-

Iwashita, H..

-

Kamazaki, Takeshi.

-

Kamegai, Kazuhisa.

-

Kaneko, H..

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kawai, N..

-

Kawamura, Akiko.

-

Kimura, Kimihiro.

-

Kobayashi, Y..

-

Koda, J..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kohno, Kotaro.

-

Kohno, Makoto.

-

Koide, Nagito.

-

Komugi, S..

-

Kondo, Hiroto.

-

Kuno, N..

-

Kuriki, Mika.

-

Kuwahara, S..

-

Maekawa, Jun.

-

Matsumoto, Naoko.

-

Matsuo, Mitsuhiro.

-

Mikoshiba, H..

-

Minamidani, T..

-

Miura, R..

-

Miyazawa, C..

-

Miyazawa, K..

-

Mizuno, N..

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Motohara, Kentaro.

-

Muller, E..

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Muraoka, Tsyuyoshi Sawada Kazuyuki.

-

Nakai, N..

-

Nakajima, Taku.

-

Nakanishi, H..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nishimura, Atsushi.

-

Oasa, Yumiko.

-

Ogawa, Hideo.

-

Ohashi, Shigenori.

-

Ohta, Kouji.

-

Okuda, Takeshi.

-

Okumura, S. K..

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Onishi, Toshikazu.

-

Ota, Kazuaki.

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Perera, Thushara.

-

Saigo, Kazuya.

-

Saito, Tomoki.

-

Saito, Y..

-

Sakai, Takeshi.

-

Sano, H..

-

Sato, N..

-

Sawada, T..

-

Scott, Kimberly S..

-

Seta, Masumichi.

-

Shinnaga, Hiroko.

-

Shioya, Y..

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Sorai, Kazuo.

-

Suzuki, Kojiro.

-

Tachihara, K..

-

Tadaki, Ken-ichi.

-

Takahashi, Ichiro.

-

Takahashi, Rohta.

-

Takahashi, S..

-

Takano, Shuro.

-

Takizawa, Motokazu.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, K..

-

Tokuda, Kazuki.

-

Tomita, Akihiko.

-

Torii, K..

-

Tosaki, Tomoka.

-

Tsuboi, M..

-

Tsuda, Yuya.

-

Tsukagoshi, T..

-

Ueda, Junko.

-

Umehata, Hideki.

-

Umemoto, T..

-

Wilson, Grant W..

-

Yabe, Kiyoto.

-

Yamagishi, M..

-

Yoshida, Takashi.

-

Yoshiike, S..

-

Yuma, Suraphong.

-

Yun, Min S..

-

Zahorecz, S..