sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Okada, Shunsaku

Normalized to: Okada, S.

18 article(s) in total. 74 co-authors, from 1 to 10 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Anabuki, Naohisa.

-

Anan, Tetsu.

-

Bamba, A..

-

Baules, Victor.

-

Dotani, T..

-

Ebara, Masatoshi.

-

Ebisawa, K..

-

Ezoe, Yuichiro.

-

Fujimoto, Ryuichi.

-

Fukazawa, Y..

-

Furuzawa, Akihiro.

-

Hamaguchi, Kenji.

-

Hayashida, K..

-

Hayashi, Takayuki.

-

Helder, E. A..

-

Hiraga, Junko S..

-

Hirayama, M..

-

Holt, S. S..

-

Huang, Y. F..

-

Hughes, John P..

-

Ichimoto, Kiyoshi.

-

Iizuka, R..

-

Inoue, Hirohiko.

-

Ishida, Manabu.

-

Ishisaki, Yoshitaka.

-

Kamae, T..

-

Kaneda, Naoki.

-

Katsuda, S..

-

Kimura, Goichi.

-

Kodaka, Natsuki.

-

Kokubun, M..

-

Kosugi, Hiroko.

-

Kotani, Taro.

-

Kouzu, T..

-

Kubo, Hidetoshi.

-

Maeda, Y..

-

Makishima, K..

-

Matsumoto, H..

-

Miller, E. D..

-

Miyata, Emi.

-

Mori, H..

-

Mukai, Koji.

-

Nagai, Masaaki.

-

Naik, Sachindra.

-

Nakajima, H..

-

Nakamura, Ryoko.

-

Nakatani, Yoshikazu.

-

Ninomiya, Sosuke.

-

Ogasaka, Y..

-

Okada, N..

-

Ozaki, M..

-

Petre, Rob.

-

Ptak, A..

-

Raut, Digesh.

-

Sato, Katsuhiko.

-

Shafi, Qaisar.

-

Shibata, R..

-

Someya, K..

-

Takahashi, T..

-

Tamagawa, Toru.

-

Tamura, Ken-ichi.

-

Tawa, Noriaki.

-

Terada, Yukikatsu.

-

Totsuka, K..

-

Tsuboi, Yohko.

-

Tsunemi, H..

-

Uchiyama, Yasunobu.

-

Ueda, Y..

-

Ueno, Satoru.

-

Ushio, Masayoshi.

-

Vink, J..

-

Yamaguchi, H..

-

Yamasaki, Noriko Y..

-

Yokoyama, Y..