sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ohsuga, Ken

Normalized to: Ohsuga, K.

56 article(s) in total. 116 co-authors, from 1 to 24 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Akitaya, H..

-

Akiyama, K..

-

Ali, G. B..

-

Aoki, T..

-

Asahina, Y..

-

Bu, De-Fu.

-

Contreras, C. Sanchez.

-

Doi, Mamoru.

-

Done, C..

-

Duschl, W. J..

-

Essam, A..

-

Fukue, Jun.

-

Gandhi, Poshak.

-

Hamed, Gamal.

-

Hashizume, Katsuya.

-

Heinzeller, Dominikus.

-

Hsiao, E. Y..

-

Inada, Naohisa.

-

Inayoshi, Kohei.

-

Inoue, Akio K..

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Itoh, R..

-

Iwata, Ikuru.

-

Jiao, Cheng-Liang.

-

Kato, Yoshiaki.

-

Kawabata, K..

-

Kawai, N..

-

Kawakatu, N..

-

Kawashima, Tomohisa.

-

Kikuchi, Y..

-

Kitaki, Takaaki.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kobayashi, N..

-

Kohri, Kazunori.

-

Kuroda, D..

-

Liu, B. F..

-

Machida, Masahiro N..

-

Maehara, H..

-

Matsumoto, E..

-

Matsumoto, Ryoji.

-

Matsumoto, T..

-

Mazzali, P..

-

Mineshige, Shin.

-

Minezaki, T..

-

Misawa, Toru.

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miyata, Takashi.

-

Miyazaki, S..

-

Mizumoto, Misaki.

-

Mori, Koji.

-

Mori, M..

-

Moritani, Yuuki.

-

Moriya, Takashi.

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Morrell, N..

-

Nagao, T..

-

Nakada, Y..

-

Nakamoto, Taishi.

-

Nakata, Fumiaki.

-

Narayan, Ramesh.

-

Negoro, Hitoshi.

-

Noma, Chinami.

-

Nomura, Mariko.

-

Odaka, Hirokazu.

-

Ogawa, Tomoya.

-

Oguri, Masamune.

-

Okada, N..

-

Oka, Takeshi.

-

Phillips, M. M..

-

Pian, E..

-

Richmond, Michael W..

-

Sahu, D. K..

-

Saigo, Kazuya.

-

Saito, Y..

-

Sako, S..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sekiguchi, Yuichiro.

-

Shibata, T..

-

Soyano, Takao.

-

Stawarz, L..

-

Stritzinger, Maximilian.

-

Susa, Hajime.

-

Tachibana, Yutaro.

-

Taddia, F..

-

Takabe, Hideaki.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, Rohta.

-

Takahashi, T..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takekawa, Shunya.

-

Takeo, E..

-

Takeuchi, Shingo.

-

Takey, A..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tomaru, Ryota.

-

Tomida, Kengo.

-

Tominaga, N..

-

Tomisaka, Kohji.

-

Tsunetoe, Yuh.

-

Uchiyama, Yasunobu.

-

Ui, Takahiro.

-

Ukita, Nobuharu.

-

Umemura, Masayuki.

-

Urata, Yuji.

-

Usui, R..

-

Wada, Keiichi.

-

Walker, E. S..

-

Watarai, Ken-Ya.

-

Yamada, Masako.

-

Yang, Xiaohu.

-

Yoshida, Takashi.

-

Yoshii, T..

-

Yuan, F..