sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ohsawa, R.

Normalized to: Ohsawa, R.

24 article(s) in total. 173 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 5,5.

Co-author(s):

Abe, F..

-

Aoki, Kentaro.

-

Aoki, T..

-

Aoki, Wako.

-

Arai, A..

-

Arima, Noriaki.

-

Arimatsu, Ko.

-

Asakura, Y..

-

Asano, Katsuaki.

-

Baar, S..

-

Barway, S..

-

Bell, A. R..

-

Bond, I..

-

Collaboration, Tiina Suomijarvi for the Pierre Auger.

-

Doi, Mamoru.

-

Doi, Y..

-

Finet, F..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Fujiwara, H..

-

Fujiwara, Yoshi.

-

Fujiyoshi, T.

-

Furusawa, H..

-

Giard, Martin.

-

Hammonds, Markus.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hashimoto, George L..

-

Honda, Mitsuru.

-

Honda, Satoshi.

-

Ichiki, Makoto.

-

Ikeda, Super-Kamiokande Collaboration: M..

-

Imamura, Kayuyoshi.

-

Ioka, Kunihito.

-

Ishiguro, M..

-

Ishihara, D..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, R..

-

Itoh, Yoichi.

-

Kamizuka, T..

-

Kanda, Nobuyuki.

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kasuga, T..

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, N..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawai, N..

-

Kawakita, Hideyo.

-

Kawara, K..

-

Kim, Jongsoo.

-

Kimura, Yoshiyuki.

-

Kitagawa, Y..

-

Kobayashi, N..

-

Kohno, Kotaro.

-

Kojima, Yasufumi.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koo, Bon-Chul.

-

Koshida, S..

-

Koshimoto, N..

-

Kozasa, Takashi.

-

Kuroda, D..

-

Lebouteiller, V..

-

Lee, Chang Won.

-

Lee, H. S..

-

Liu, Wen-Po.

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Manabe, Seiji.

-

Matsubayashi, K..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsunaga, N..

-

Matsuura, Mikako.

-

Mazzali, P..

-

Michikami, Tatsuhiro.

-

Minezaki, T..

-

Mito, Hiroyuki.

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Miyata, Takashi.

-

Miyazaki, S..

-

Morihana, Kumiko.

-

Morii, M..

-

Mori, Koji.

-

Morita, M..

-

Mori, Tatuya.

-

Mori, Y..

-

Moriya, Takashi.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Mulders, G. D..

-

Murakami, Hiroshi.

-

Murakami, Y..

-

Murata, K. L..

-

Nagai, Hiroshi.

-

Nagashima, Hiroki.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nagayoshi, R..

-

Naito, H..

-

Nakada, Y..

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakaoka, T..

-

Nakashima, A..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Nomoto, K..

-

Nozawa, Takaya.

-

Ohshima, Tomohito.

-

Ohta, Kouji.

-

Okada, Kyoko.

-

Okada, Y..

-

Okazaki, Ryo.

-

Okita, Hirofumi.

-

Okumura, S. K..

-

Onaka, Takashi.

-

Onozato, Hiroki.

-

Ootsubo, T..

-

Richmond, Michael W..

-

Roellig, T. L..

-

Saito, Tomoki.

-

Saito, Y..

-

Sakon, Itsuki.

-

Sako, S..

-

Sakurai, Y..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sato, Mayumi.

-

Sekiguchi, Toyokazu.

-

Sekiguchi, Yuichiro.

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Shimonishi, Takashi.

-

Shin-Ich.

-

Soyano, Takao.

-

Sumi, Takahiro.

-

Swearingen, Jeremy R..

-

Tajitsu, Akito.

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, J..

-

Takayama, Masaki.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, I..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanikawa, Ataru.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

Terai, Tsuyoshi.

-

Todo, Soya.

-

Tominaga, N..

-

Toshikawa, Koji.

-

Tozuka, Miyako.

-

Tristram, P..

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uchiyama, M..

-

Uemura, Makoto.

-

Umehata, Hideki.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Usui, F..

-

Utsumi, Yousuke.

-

Wada, Takehiko.

-

Watanabe, F..

-

Watanabe, J..

-

Wu, Ronin.

-

Yamaguchi, Junpei.

-

Yamaguchi, Masahide.

-

Yamamuro, T..

-

Yamashita, M..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yasuda, Naoki.

-

Yasui, Chikako.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshii, Y..

-

Yoshikawa, Makoto.

-

Zenko, Tetsuya.