sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Nishi, Ryoichi

Normalized to: Nishi, R.

25 article(s) in total. 72 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Abe, F..

-

Akashi, Toshiya.

-

Azegami, Kenta.

-

Bond, I..

-

Dobashi, Kazuhito.

-

Dodd, R..

-

Hearnshaw, J. B..

-

Hirose, Asha.

-

Honda, Mitsuru.

-

Honma, Mareki.

-

Ikeda, Norio.

-

Ioka, Kunihito.

-

Ishii, Shun.

-

Kamada, Yuhei.

-

Kamaya, Hideyuki.

-

Kamazaki, Takeshi.

-

Kan-ya, Yukitoshi.

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kilmartin, P. M..

-

Kitamura, Yoshimi.

-

Kurono, Y..

-

Kusune, Takayoshi.

-

Lai, Shih-Ping.

-

Lin, Shin-Ted.

-

Li, Zhongmu.

-

Maruta, Hajime.

-

Masuda, K..

-

Matsubara, Y..

-

Miura, Takaho.

-

Mizusawa, Hiromi.

-

Momose, M..

-

Muraki, Y..

-

Nakamura, Fumitaka.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakano, T..

-

Noda, S..

-

Nygen-Luong, Quang.

-

Ohnishi, K..

-

Okumura, S. K..

-

Omukai, K..

-

Oyamada, Shuri.

-

Petterson, O. K. L..

-

Rattenbury, Nicholas J..

-

Reid, M. J..

-

Saito, Tomoki.

-

Saito, Y..

-

Sanhueza, Pedro.

-

Sato, Humitaka.

-

Sekiguchi, Maki.

-

Shimajiri, Yoshito.

-

Shimoikura, Tomomi.

-

Shiromizu, Tetsuya.

-

Skuljan, J..

-

Sugitani, Koji.

-

Sullivan, Denis J..

-

Sumi, Takahiro.

-

Susa, Hajime.

-

Tachihara, K..

-

Takemura, Hideaki.

-

Takeuti, M..

-

Tanabe, Yoshihiro.

-

Tashiro, Makoto.

-

Tristram, P..

-

Tsukagoshi, T..

-

Uehara, Hayato.

-

Umebayashi, Toyoharu.

-

Umemoto, T..

-

Urasawa, Yumiko.

-

Wilkinson, S..

-

Yamada, Masako.

-

Yanagisawa, T..

-

Yock, P..