sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Niikura, Hiroko

Normalized to: Niikura, H.

6 article(s) in total. 151 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 1,5.

Co-author(s):

Aihara, Hiroaki.

-

Arimoto, Nobuo.

-

Armstrong, Ryan.

-

Arnouts, S..

-

Bahcall, Neta A..

-

Bickerton, S. J..

-

Bosch, J..

-

Bundy, K..

-

Capak, P..

-

Chan, J..

-

Chiba, Masashi.

-

Coupon, J..

-

Egami, Eiichi.

-

Enoki, M..

-

Finet, F..

-

Fujimori, Hiroki.

-

Fujimoto, Shin-ichirou.

-

Furusawa, H..

-

Furusawa, J..

-

Goto, Tomotsugu.

-

Goulding, Andy.

-

Greco, Johnny P..

-

Greene, Jenny E..

-

Gunn, James E..

-

Hamana, Takashi.

-

Harikane, Yuichi.

-

Hashimoto, Yasuhiro.

-

Hattori, T..

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hayashi, Y..

-

Helminiak, K..

-

Hełminiak, Krzysztof G..

-

Higuchi, Ryou.

-

Hikage, Chiaki.

-

Ho, Paul T. P..

-

Hsieh, B. C..

-

Huang, Kui-Yun.

-

Huang, Song.

-

Ikeda, Hisashi.

-

Imanishi, Masatoshi.

-

Inoue, Akio K..

-

Iwasawa, K..

-

Iwata, Ikuru.

-

Jaelani, Anton Timur.

-

Jian, Hung-Yu.

-

Kamata, Yukiko.

-

Karoji, H..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Katayama, Nobuhiko.

-

Kawanomoto, S..

-

Kayo, Issha.

-

Koda, J..

-

Koike, Masafumi.

-

Kojima, T..

-

Komiyama, Yutaka.

-

Konno, Akira.

-

Koshida, S..

-

Koyama, Yasuhiro.

-

Kurita, Toshiki.

-

Kusakabe, Haruka.

-

Leauthaud, A..

-

Lee, Chang Won.

-

Lin, Lihwai.

-

Lin, Yen-Ting.

-

Lupton, Robert H..

-

Mandelbaum, Rachel.

-

Martino, R..

-

Masaki, S..

-

Matsuoka, Y..

-

Medezinski, Elinor.

-

Mineo, Stefano.

-

Miyama, S. M..

-

Miyatake, Hironao.

-

Miyazaki, S..

-

Momose, Rieko.

-

More, A..

-

More, Surhud.

-

Moritani, Yuuki.

-

Moriya, Takashi.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Mukae, Shiro.

-

Murata, Ryoma.

-

Murayama, Hitoshi.

-

Nagao, T..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Niida, M..

-

Nishizawa, Atsushi J..

-

Obuchi, Yoshiyuki.

-

Oguri, Masamune.

-

Oishi, Yukie.

-

Okabe, Nobuhiro.

-

Okamoto, Sakurako.

-

Okura, Yuki.

-

Onodera, M..

-

Onoue, Masafusa.

-

Ono, Yoshiaki.

-

Osato, Ken.

-

Ouchi, Masami.

-

Price, P. A..

-

Pyo, Tae-Soo.

-

Sako, M..

-

Sawicki, Marcin.

-

Schneider, Jeff.

-

Schuller, F..

-

Shibuya, T..

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shimono, Atsushi.

-

Shirasaki, Masato.

-

Silverman, J..

-

Simet, Melanie.

-

Speagle, J. S..

-

Spergel, D. N..

-

Strauss, Michael A..

-

Sugahara, Yuma.

-

Sugiyama, Naoshi.

-

Sugiyama, S..

-

Sumi, Takahiro.

-

Suto, Yasushi.

-

Suyu, S. H..

-

Suzuki, N..

-

Tait, Philip.

-

Takada, Masahiro.

-

Takahashi, Rohta.

-

Takata, Tadafumi.

-

Tamura, Naoyuki.

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Terai, Tsuyoshi.

-

Terashima, Yuichi.

-

Toba, Yoshiki.

-

Toshikawa, Jun.

-

Turner, Edwin L..

-

Uchida, T..

-

Uchiyama, Hideki.

-

Umetsu, Keiichi.

-

Uraguchi, F..

-

Urata, Yuji.

-

Usuda, Tomonori.

-

Utsumi, Yousuke.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Wei-Gang.

-

Werner, Michael W..

-

Wong, K. C..

-

Yabe, Kiyoto.

-

Yamada, Yoshihiko.

-

Yamanoi, H..

-

Yasuda, Naoki.

-

Yeh, Sherry C. C..

-

Yokoyama, Shuichiro.

-

Yonehara, Atsunori.

-

Yuma, Suraphong.