sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Narita, M.

Normalized to: Narita, M.

6 article(s) in total. 150 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 20,5.

Co-author(s):

Arimura, S..

-

Baba, Hajime.

-

Baba, Mitsuhisa.

-

Bando, Nobutaka.

-

Barthel, P..

-

Clements, David L..

-

Cohen, M..

-

Doi, Akihiro.

-

Doi, Y..

-

Enya, K..

-

Figueredo, Elysandora.

-

Fujisawa, Kenta.

-

Fujishiro, N..

-

Fujiwara, H..

-

Fujiwara, M..

-

Fuke, H..

-

Garcia-Lario, P..

-

Ghosh, Swarna Kanti.

-

Goto, Tomotsugu.

-

Hasegawa, Sunao.

-

Hasegawa, Yasuhiro.

-

Hibi, Y..

-

Hirabayashi, M..

-

Hirao, T..

-

Hiromoto, N..

-

Hong, Seung Soo.

-

Honma, Mareki.

-

Hueso, Ricardo.

-

Imai, K..

-

Imamura, Takashi.

-

Inoue, Yoshiyuki.

-

Ishigaki, M..

-

Ishiguro, M..

-

Ishihara, D..

-

Ishimura, Kosei.

-

Ita, Yoshifusa.

-

Iwagami, Naomoto.

-

Jeong, K. S..

-

Jeong, Woong-Seob.

-

Kameya, O..

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kardasis, Emmanuel.

-

Kataza, H..

-

Kawada, M..

-

Kawai, T..

-

Kawamura, Akiko.

-

Kessler, M. F..

-

Kester, Do.

-

Kii, T..

-

Kim, D. W..

-

Kimura, Kimihiro.

-

Kimura, Yoshiyuki.

-

Kim, Woong-Tae.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kogiso, Nozomu.

-

Kono, Yusuke.

-

Koo, Bon-Chul.

-

Koyama, S..

-

Kwon, Suk Minn.

-

Lee, H. S..

-

Lee, Young-Wook.

-

Lorente, R..

-

Makiuti, S..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsumoto, Naoko.

-

Matsumoto, T..

-

Matsuo, H..

-

Matsuura, Shunji.

-

Miles, P..

-

Mueller, T. G..

-

Müller, Thomas G..

-

Murakami, Hiroshi.

-

Murakami, Masahide.

-

Murakami, N..

-

Murata, Y..

-

Nagata, H..

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakahara, S..

-

Naoi, T..

-

Narasaki, Katsuhiro.

-

Noda, M..

-

Ogawa, Hideo.

-

Ohnishi, A..

-

Oh, Sang Hoon.

-

Ohyama, Y..

-

Okada, N..

-

Okada, Y..

-

Okuda, H..

-

Oliver, S..

-

Onaka, Takashi.

-

Ootsubo, T..

-

Oyabu, Shinki.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Pak, Soojong.

-

Park, Yong-Sun.

-

Pearson, Chris.

-

Peralta, J..

-

Rengarajan, T. N..

-

Rowan-Robinson, M..

-

Saito, K..

-

Saito, Tomoki.

-

Sakamoto, Hiroki.

-

Sakon, Itsuki.

-

Salama, A..

-

Sánchez-Lavega.

-

Sato, Shuji.

-

Satou, Yasutaka.

-

Savage, R. S..

-

Sekido, M..

-

Serjeant, Stephen.

-

Shibai, H..

-

Shimomukai, Reiho.

-

Shirahata, M..

-

Shoji, Yasuhiro.

-

Sohn, Jungjoo.

-

Suzuki, S..

-

Suzuki, T..

-

Tachi, Tomohiro.

-

Takagi, Shin-ichiro.

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takeuchi, T. T..

-

Takita, S..

-

Tanabe, T..

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Teshima, T..

-

Thomson, M..

-

Tsunematsu, Shoji.

-

Ueharai, Kenta.

-

Uemizu, K..

-

Ueno, M..

-

Usui, F..

-

Verdugo, E..

-

Verma, R. P..

-

Wada, Takehiko.

-

Wang, Lifan.

-

Watabe, T..

-

Watanabe, N..

-

Watarai, Hidenori.

-

Wesley, A..

-

White, Glenn J..

-

Yamamuchi, Chisato.

-

Yamamura, Issei.

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yamauchi, Chisato.

-

Yasuda, A..

-

Yasuda, Daisuke.

-

Yonekura, Yoshinori.

-

Yoshida, Seiji.