sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Nakaya, Hidehiko

Normalized to: Nakaya, H.

17 article(s) in total. 134 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 13,0.

Co-author(s):

Abe, M..

-

Aikawa, Yuri.

-

Akitaya, H..

-

Arai, A..

-

Baba, D..

-

Chiyonobu, S..

-

Dobbie, P. D..

-

Doi, Mamoru.

-

Ebisuda, N..

-

Feast, Michael W..

-

Fukazawa, Y..

-

Fukuda, Naoya.

-

Fukui, A..

-

Fukushi, Hinako.

-

Furusawa, H..

-

Haba, Yoshito.

-

Hamabe, Masaru.

-

Harao, Tatsuya.

-

Hasegawa, Sunao.

-

Hashimoto, O..

-

Hayano, Junji.

-

Hodgkin, S. T..

-

Honda, Satoshi.

-

Ihara, Yutaka.

-

Ikeda, Hisashi.

-

Ikejiri, Yuki.

-

Imada, A..

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Ishihara, Akika.

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, R..

-

Izumiura, H..

-

Kadowaki, Ryota.

-

Kamata, Yukiko.

-

Kanda, Yuichi.

-

Kandori, Ryo.

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawadu, Takahiro.

-

Kawaguchi, Kentarou.

-

Kawai, N..

-

Kimura, Masahiko.

-

Kino, Motoki.

-

Kinugasa, K..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Komatsu, T..

-

Komiyama, Yutaka.

-

Kuncarayakti, Hanindyo.

-

Kurita, M..

-

Kuroda, D..

-

Kusakabe, Nobuhiko.

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Malasan, Hakim L..

-

Masumoto, Kazunari.

-

Matsui, Risako.

-

Matsumoto, K..

-

Matsunaga, N..

-

Menzies, J. W..

-

Miyamoto, H..

-

Miyazaki, Masayuki.

-

Miyazaki, S..

-

Mizuno, T..

-

Monard, Berto.

-

Mori, Koji.

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Murai, Yuka.

-

Nagae, O..

-

Nagashima, Chie.

-

Nagata, Tetsuya.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakada, Y..

-

Nakajima, Taku.

-

Nakajima, Yasushi.

-

Nakano, Makoto.

-

Nakaoka, T..

-

Nakashima, A..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Naoi, T..

-

Nishiyama, Shogo.

-

Nogami, D..

-

Nomoto, K..

-

Ohashi, Y..

-

Ohsugi, Takashi.

-

Okada, N..

-

Okamura, Sadanori.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Ouchi, Masami.

-

Pickles, A..

-

Sakai, Norisuke.

-

Sakimoto, Kiyoshi.

-

Sako, S..

-

Sasada, M..

-

Sato, Humitaka.

-

Sato, Shuji.

-

Sekiguchi, K..

-

Sekiguchi, Maki.

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Sugitani, Koji.

-

Suzuki, Motoko.

-

Suzuki, N..

-

Taguchi, Hiroki.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takanashi, N..

-

Takata, K..

-

Takata, Tadafumi.

-

Tamura, M..

-

Tanabe, T..

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tatematsu, Ken'ichi.

-

Tokita, K..

-

Toma, Kenji.

-

Uehara, T..

-

Uemura, Makoto.

-

Ueno, Issei.

-

Ui, Takahiro.

-

Urano, T..

-

Utsunomiya, H..

-

Watanabe, Makoto.

-

Whitelock, Patricia A..

-

Yagi, Masafumi.

-

Yamanaka, Masato.

-

Yamaoka, H..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamazaki, Ryo.

-

Yanagisawa, K..

-

Yasuda, Hajimu.

-

Yasuda, Naoki.

-

Yoshida, Michitoshi.