sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Nakashima, A.

Normalized to: Nakashima, A.

3 article(s) in total. 85 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 21,0.

Co-author(s):

Akitaya, H..

-

Aoki, T..

-

Arai, A..

-

Asano, Katsuaki.

-

Chiyonobu, S..

-

Doi, Mamoru.

-

Ebisuda, N..

-

Fukazawa, Y..

-

Fukui, A..

-

Handa, Toshihiro.

-

Harao, Tatsuya.

-

Hashimoto, O..

-

Honda, Satoshi.

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, R..

-

Izumiura, H..

-

Kamizuka, T..

-

Kanda, Yuichi.

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, N..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawaguchi, Kentarou.

-

Kawai, N..

-

Kawara, K..

-

Kitagawa, Y..

-

Kohno, Kotaro.

-

Komatsu, T..

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koshida, S..

-

Kuroda, D..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Manabe, Seiji.

-

Masumoto, Kazunari.

-

Matsui, Risako.

-

Matsumoto, K..

-

Matsunaga, N..

-

Minezaki, T..

-

Miyamoto, H..

-

Miyata, Takashi.

-

Mori, Koji.

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Nagae, O..

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakaoka, T..

-

Nakaya, Hidehiko.

-

Nogami, D..

-

Nomoto, K..

-

Ohashi, Y..

-

Ohsawa, R..

-

Ohsugi, Takashi.

-

Okada, Kyoko.

-

Sakimoto, Kiyoshi.

-

Sako, S..

-

Sasada, M..

-

Sato, Humitaka.

-

Soyano, Takao.

-

Suzuki, N..

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takata, K..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

Todo, Soya.

-

Toshikawa, Koji.

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uchiyama, M..

-

Uemura, Makoto.

-

Ueno, Issei.

-

Ui, Takahiro.

-

Urano, T..

-

Yamamuro, T..

-

Yamanaka, Masato.

-

Yamashita, Takuya.

-

Yanagisawa, K..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshii, Y..