sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Nagata, Shin'ichi

Normalized to: Nagata, S.

26 article(s) in total. 60 co-authors, from 1 to 25 common article(s). Median position in authors list is 8,0.

Co-author(s):

Akioka, Maki.

-

Anan, Tetsu.

-

Asai, A..

-

Berger, T..

-

Carlsson, M..

-

Centeno, R..

-

De Pontieu, B..

-

Elmore, David.

-

Frank, Z..

-

Hagino, M..

-

Hansteen, Viggo H..

-

Hillier, Andrew.

-

Ichimoto, Kiyoshi.

-

Iniesta, J. C. del Toro.

-

Ishii, Takako T..

-

Ishikawa, R..

-

Isobe, Hiroaki.

-

Jurčák, Jan.

-

Katsukawa, Yukio.

-

Kawate, Tomoko.

-

Kitai, Reizaburo.

-

Komori, Hiroyuki.

-

Kosovichev, A. G..

-

Kubo, M..

-

Lites, Bruce.

-

Matsumoto, T..

-

Matsuzaki, Keiichi.

-

McIntosh, Scott W..

-

Minoshima, T..

-

Morita, Satoshi.

-

Muller, Richard.

-

Nagashima, Kaori.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nishida, K..

-

Nishizuka, N..

-

Nozawa, Satoshi.

-

Oi, Akihito.

-

Okamoto, Takashi.

-

Otsuji, Kenichi.

-

Rubio, L. R. Bellot.

-

Schrijver, C. J..

-

Sekii, Takashi.

-

Shibahashi, Hiromoto.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shimizu, Toshifumi.

-

Shimojo, M..

-

Shine, Dick.

-

Shine, R..

-

Shiota, Daikou.

-

Socas-Navarro, H..

-

Suarez, D. Orozco.

-

Suematsu, Yoshinori.

-

Suzuki, T..

-

Tarbell, T. D..

-

Title, Alan.

-

Tsuneta, Saku.

-

Ueno, Satoru.

-

Watanabe, Hiroko.

-

Yokoyama, Takaaki.

-

Zhao, J. L..