sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Nagashima, Chie

Normalized to: Nagashima, C.

21 article(s) in total. 78 co-authors, from 1 to 21 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

Aikawa, Yuri.

-

Baba, D..

-

Bailey, J..

-

Chrysostomou, A. C..

-

Dobbie, P. D..

-

Doi, Mamoru.

-

Ebizuka, N..

-

Feast, Michael W..

-

Fukagawa, Misato.

-

Fukuda, Naoya.

-

Furusawa, H..

-

Ghosh, Swarna Kanti.

-

Haba, Yoshito.

-

Hamabe, Masaru.

-

Hasegawa, Tetsuo.

-

Hashimoto, Jun.

-

Hodgkin, S. T..

-

Hough, J. H..

-

Ikeda, Hisashi.

-

Ishihara, Akika.

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, Yoichi.

-

Kadowaki, Ryota.

-

Kandori, Ryo.

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kimura, Hiroshi.

-

Kimura, Masahiko.

-

Kinugasa, K..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Komiyama, Yutaka.

-

Kurita, M..

-

Kusakabe, Nobuhiko.

-

Lucas, P. W..

-

Matsumoto, T..

-

Matsunaga, N..

-

Menzies, J. W..

-

Miyazaki, Masayuki.

-

Miyazaki, S..

-

Momose, M..

-

Monard, Berto.

-

Morita, Atsuko.

-

Murai, Yuka.

-

Nagata, Tetsuya.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakada, Y..

-

Nakajima, Taku.

-

Nakajima, Yasushi.

-

Nakano, Makoto.

-

Nakata, Fumiaki.

-

Nakaya, Hidehiko.

-

Naoi, T..

-

Nishiyama, Shogo.

-

Ogura, K..

-

Ojha, Devendra.

-

Okamura, Sadanori.

-

Ouchi, Masami.

-

Pickles, A..

-

Sato, Shuji.

-

Sekiguchi, K..

-

Sekiguchi, Maki.

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Ssato, Shuji.

-

Sugitani, Koji.

-

Takata, Tadafumi.

-

Tamura, M..

-

Tanabe, T..

-

Tanabé, T..

-

Tatematsu, Ken'ichi.

-

Uehara, Mariko.

-

Uemura, Makoto.

-

Vig, S..

-

Watanabe, Makoto.

-

Whitelock, Patricia A..

-

Yagi, Masafumi.

-

Yamamoto, T..

-

Yamaoka, H..

-

Yasuda, Naoki.