sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Morita, Satoshi

Normalized to: Morita, S.

6 article(s) in total. 40 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

Akioka, Maki.

-

Asai, A..

-

Buleje, Yovanny J..

-

Cabezas, D. P..

-

Cho, Kyung-Suk.

-

Hanaoka, Y..

-

Hasuo, Ryuichi.

-

Hirose, Tsukasa.

-

Ichimoto, Kiyoshi.

-

Ikeda, Akiko C..

-

Ishibashi, Takehiro.

-

Ishii, Takako T..

-

Ishitsuka, J..

-

Ishitsuka, M..

-

Isobe, Hiroaki.

-

Joshi, Anand D..

-

Kawate, Tomoko.

-

Kitai, Reizaburo.

-

Manago, N..

-

Martínez, L. A..

-

Masuda, Seiji.

-

Masuda, Yukio.

-

Nagata, Shin'ichi.

-

Nakatani, Yoshikazu.

-

Nakazawa, Jun.

-

Nishida, K..

-

Ohgoe, Osamu.

-

Oi, Akihito.

-

Otsuji, Kenichi.

-

Sakai, Yoshiaki.

-

Sasaki, K..

-

Shibata, Kazunari.

-

Shiota, Daikou.

-

Suematsu, Yoshinori.

-

Takahashi, K..

-

Takasao, Shinsuke.

-

Toi, Toshiyuki.

-

Ueno, Satoru.

-

Yoshinaga, Yusuke.

-

Yurchyshyn, Vasyl.