sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Morita, Atsuko

Normalized to: Morita, A.

3 article(s) in total. 128 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Abe, Lyu.

-

Adachi, Yasuki.

-

Akiyama, E..

-

Brandner, Wolfgang.

-

Brandt, T. J..

-

Burns, Ross A..

-

Carson, J..

-

Chibueze, James O..

-

Choi, Yun-Young.

-

Currie, Thayne.

-

Ebizuka, N..

-

Egner, Sebastian.

-

Feldt, M..

-

Follette, Katherine.

-

Fukagawa, Misato.

-

Goto, M..

-

Grady, C. A..

-

Guyon, Olivier.

-

Hachisuka, K..

-

Hada, Kazuhiro.

-

Hagiwara, Y..

-

Hamada, Shota.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hasegawa, Tetsuo.

-

Hashimoto, Jun.

-

Hashimoto, Masa-aki.

-

Hayano, Y..

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hayashi, Saeko S..

-

Henning, Th..

-

Hirano, Koichi.

-

Hirata, Yoshitaka.

-

Hirota, Tomoya.

-

Hodapp, Klaus.

-

Honda, Mitsuru.

-

Honma, Mareki.

-

Ichikawa, Takashi.

-

Imai, H..

-

Inenaga, Daichi.

-

Ishii, Miki.

-

Ishikawa, T..

-

Itoh, Yoichi.

-

Iye, Masanori.

-

Janson, Markus.

-

Jike, Takaaki.

-

Kameya, O..

-

Kanagawa, Kazuhiro D..

-

Kandori, Ryo.

-

Kaseda, Daichi.

-

Kim, Jongsoo.

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Kinugasa, K..

-

Knapp, Gillian R..

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kono, Yusuke.

-

Kudo, Tomoyuki.

-

Kurayama, Tomoharu.

-

Kusakabe, Nobuhiko.

-

Kuzuhara, M..

-

Kwon, Jungmi.

-

Matsuno, Masako.

-

Matsuo, Takeshi.

-

Mayama, Satoshi.

-

McElwain, Michael.

-

Miyama, S. M..

-

Momose, M..

-

Morino, Jun-Ichi.

-

Moro-Martin, Amaya.

-

Motogi, K..

-

Murase, Takeru.

-

Muto, Takayuki.

-

Nagashima, Chie.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakanishi, H..

-

Niinuma, Kotaro.

-

Nishi, Junya.

-

Nishimura, Tetsuo.

-

Oh, Chung Sik.

-

Okamoto, Yoshiko K..

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Oyadomari, Miyako.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Pyo, Tae-Soo.

-

Sakai, Daisuke.

-

Sakai, Norisuke.

-

Sawada-Satoh, S..

-

Serabyn, Eugene.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shizugami, Makoto.

-

Sitko, M. L..

-

Sudo, Jun.

-

Suenaga, Takuya.

-

Sugitani, Koji.

-

Sugiyama, Koichiro.

-

Sunada, Kazuyoshi.

-

Suto, H..

-

Suzuki, Ryuji.

-

Suzuki, S..

-

Takahashi, K..

-

Takahashi, Yuki D..

-

Takami, Hajime.

-

Takami, Michihiro.

-

Takato, Naruhisa.

-

Takeuchi, T. T..

-

Tamura, M..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tazaki, Fumie.

-

Terada, Hiroshi.

-

Thalmann, Christian.

-

Tomono, D..

-

Turner, Edwin L..

-

Uehara, Mariko.

-

Ueno, Yuji.

-

Uno, Yuri.

-

Urago, Riku.

-

Usuda, Tomonori.

-

VERA collaboration.

-

Wada, Keiichi.

-

Watanabe, Makoto.

-

Wisniewski, John P..

-

Wu, Yanqin.

-

Yamada, T..

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yamashita, Yuichiro.

-

Yamauchi, A..

-

Yuda, Akito.