sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Morishima, Takahiro

Normalized to: Morishima, T.

4 article(s) in total. 84 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 11,0.

Co-author(s):

Akiba, Y..

-

Arimatsu, Ko.

-

Borrill, J..

-

Chinone, Y..

-

Dobbs, M..

-

Doi, Y..

-

Etxaluze, Mireya.

-

Figueredo, Elysandora.

-

Fuke, H..

-

Ghribi, A..

-

Hasegawa, M..

-

Hattori, Kaori.

-

Hattori, M..

-

Hazumi, Masashi.

-

Holzapfel, W. L..

-

Ikeda, Norio.

-

Inoue, Yoshiyuki.

-

Ishidoshiro, K..

-

Ishino, H..

-

Ishitsuka, H..

-

Karatsu, K..

-

Katayama, Nobuhiko.

-

Kato, Daisuke.

-

Kawada, M..

-

Kawano, I..

-

Kibayashi, Atsuko.

-

Kibe, Y..

-

Kimura, Kimihiro.

-

Kimura, N..

-

Kitamura, Yoshimi.

-

Koga, K..

-

Komatsu, E..

-

Komugi, S..

-

Kozu, M..

-

Lee, Aaron T..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsumura, Tomotake.

-

Matsuura, Shunji.

-

Mima, S..

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Mizukami, K..

-

Morii, H..

-

Murayama, S..

-

Nagai, Masaaki.

-

Nagata, Ryo.

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakamura, S..

-

Naruse, M..

-

Natsume, K..

-

Nishibori, T..

-

Nishino, H..

-

Noda, A..

-

Noguchi, T..

-

Ogawa, Hideo.

-

Oguri, S..

-

Ohta, I..

-

Ootsubo, T..

-

Otani, C..

-

Richards, P. L..

-

Sakai, Satoshi.

-

Sato, N..

-

Sato, Y..

-

Sekimoto, Y..

-

Shibai, H..

-

Shimizu, A..

-

Shinozaki, K..

-

Sugita, Hiroyuki.

-

Suzuki, Akihiro.

-

Suzuki, T..

-

Tajima, O..

-

Takada, S..

-

Takakura, S..

-

Takei, Y..

-

Takita, S..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tomaru, T..

-

Uzawa, Y..

-

Wada, Takehiko.

-

Watanabe, Hiroko.

-

White, Glenn J..

-

Yamasaki, Noriko Y..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshida, Takashi.

-

Yotsumoto, K..