sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Miyazawa, K.

Normalized to: Miyazawa, K.

4 article(s) in total. 67 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 13,5.

Co-author(s):

Arikawa, Y..

-

Aso, Yoichi.

-

Fujisawa, Kenta.

-

Fujiwara, H..

-

Handa, K..

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Higuchi, Aya E..

-

Hirota, A..

-

Horiuchi, Shunsaku.

-

Ichikawa, Kazuhide.

-

Ikarashi, S..

-

Ikeda, M..

-

Inatani, J..

-

Inoue, Makoto.

-

Iono, D..

-

Ishikawa, Shin-nosuke.

-

Ishitsuka, J..

-

Ishitsuka, M..

-

Ito, T..

-

Iwashita, H..

-

Iwata, M..

-

Kaifu, N..

-

Kamegai, Kazuhisa.

-

Kasuga, T..

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kimura, Kimihiro.

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kohno, Kotaro.

-

Kuno, N..

-

Maekawa, Jun.

-

Maezawa, Hiroyuki.

-

Mikoshiba, H..

-

Miyama, S. M..

-

Miyazawa, C..

-

Motohara, Kentaro.

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Nakajima, Taku.

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Noguchi, T..

-

Ogawa, Hideo.

-

Ohishi, Masatoshi.

-

Ohta, Kouji.

-

Oka, Takeshi.

-

Onodera, S..

-

Ota, Kazuaki.

-

Ozeki, H..

-

Saito, Gaku.

-

Saito, Shun.

-

Saito, Tomoki.

-

Saito, Y..

-

Sakai, Takeshi.

-

Sekimoto, Y..

-

Shi, Shang-Gang.

-

Suzuki, Kojiro.

-

Tadaki, Ken-ichi.

-

Takahashi, S..

-

Takano, Shuro.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tatematsu, Ken'ichi.

-

Tsuboi, M..

-

Ueda, Junko.

-

Umehata, Hideki.

-

Yabe, Kiyoto.

-

Yamamoto, Satoru.

-

Yoshida, Takashi.

-

Yuma, Suraphong.

-

Yun, Min S..