sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Miyata, Takashi

Normalized to: Miyata, T.

29 article(s) in total. 240 co-authors, from 1 to 19 common article(s). Median position in authors list is 7,0.

Co-author(s):

Abe, Lyu.

-

Akitaya, H..

-

Aldering, Greg.

-

Ali, G. B..

-

Altieri, B..

-

Aoki, T..

-

Aono, K..

-

Arima, Noriaki.

-

Arimatsu, Ko.

-

Asano, Katsuaki.

-

Baba, N..

-

Bierden, P..

-

Burenin, R..

-

Chen, C. -W..

-

Chen, W. P..

-

Contreras, C. Sanchez.

-

Deguchi, Shuji.

-

Deng, Jinsong.

-

de Wit, W. J..

-

Doi, Mamoru.

-

Dominik, C..

-

Enya, K..

-

Essam, A..

-

Fujiwara, H..

-

Fujiwara, Kazuki.

-

Fujiyoshi, T.

-

Fukagawa, Misato.

-

Fukushi, Hinako.

-

Gandhi, Poshak.

-

Gurwell, M. A..

-

Guyon, Olivier.

-

Hamed, Gamal.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hasegawa, Sunao.

-

Hashimoto, George L..

-

Hashimoto, Jun.

-

Hayano, Y..

-

Haze, Kanae.

-

Hoare, M G.

-

Honda, Mitsuru.

-

Horiuchi, T..

-

Hsiao, E. Y..

-

Huang, Kui-Yun.

-

Hu, J. Y..

-

Ibrahimov, M. A..

-

Ichiki, Makoto.

-

Ida, Shigeru.

-

Ikeda, Super-Kamiokande Collaboration: M..

-

Inoue, Akio K..

-

Ioka, Kunihito.

-

Ip, Wing-Huen.

-

Isogai, M..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, R..

-

Itoh, Yoichi.

-

Ito, Masato.

-

Iwata, Ikuru.

-

Kamizuka, T..

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kasuga, T..

-

Kataza, H..

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, N..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, S..

-

Kawabata, T..

-

Kawada, M..

-

Kawai, N..

-

Kawakita, Hideyo.

-

Kawara, K..

-

Kidger, M..

-

Kikuchi, Y..

-

Kinoshita, D..

-

Kiss, Cs..

-

Kitagawa, Y..

-

Kobayashi, N..

-

Kohno, Kotaro.

-

Koji.

-

Kokubo, Eiichiro.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Komatsu, K..

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koshida, S..

-

Kotani, Taro.

-

Kuo, Ping-Hung.

-

Kuroda, D..

-

Lee, Young-Wook.

-

Lin, Huan.

-

Liping, Xin.

-

Lopez-Rodriguez, E.

-

Lorente, R..

-

Maaskant, K. M..

-

Maehara, H..

-

Makishima, K..

-

Manabe, Seiji.

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsumoto, E..

-

Matsunaga, N..

-

Matsuo, Takeshi.

-

Matsuura, Mikako.

-

Mazzali.

-

Mazzali, P..

-

Metcalfe, L..

-

Minezaki, T..

-

Min, M..

-

Misawa, Toru.

-

Mita, M..

-

Mitani, S..

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miyasaka, S..

-

Miyazaki, S..

-

Momose, M..

-

Morii, M..

-

Mori, Koji.

-

Moritani, Yuuki.

-

Mori, Tatuya.

-

Mori, Y..

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Morrell, N..

-

Motohara, Kentaro.

-

Mueller, T. G..

-

Mulders, G. D..

-

Murakami, N..

-

Nagao, T..

-

Nakada, Y..

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakashima, A..

-

Nakashima, Jun-ichi.

-

Nakata, Fumiaki.

-

Narita, Norio.

-

Nishikawa, J..

-

Nishiura, Shingo.

-

Noma, Chinami.

-

Ohashi, Nagayoshi.

-

Ohsawa, R..

-

Ohsuga, Ken.

-

Ohsugi, Takashi.

-

Okada, Kyoko.

-

Okada, N..

-

Okada, Y..

-

Okamoto, B..

-

Okamoto, R..

-

Okamoto, Yoshiko K..

-

Okumura, S. K..

-

Onaka, Takashi.

-

Onda, Kaori.

-

Onozato, Hiroki.

-

Ootsubo, T..

-

O'Rourke, Laurence.

-

Oudmaijer, René D..

-

Oya, S..

-

Packham, Christopher.

-

Pal, A..

-

Paolo.

-

Pavlyuk, N. N..

-

Phillips, M. M..

-

Pian, E..

-

Pozanenko, A..

-

Qiu, Y..

-

Richmond, Michael W..

-

Sahu, D. K..

-

Saito, Y..

-

Sakai, Satoshi.

-

Sakamoto, Takanori.

-

Sakon, Itsuki.

-

Sako, S..

-

Sano, Kei.

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sato, Goro.

-

Sato, Mayumi.

-

Sekiguchi, Toyokazu.

-

Shibai, H..

-

Shibata, T..

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Shiki, S..

-

Shin-Ich.

-

Soyano, Takao.

-

Stawarz, L..

-

Stritzinger, Maximilian.

-

Suzuki, J..

-

Swearingen, Jeremy R..

-

Tachibana, Yutaro.

-

Taddia, F..

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, J..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takami, Michihiro.

-

Takeuchi, Shingo.

-

Takey, A..

-

Takubo, Shinya.

-

Tamagawa, Toru.

-

Tamura, M..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Tanikawa, Ataru.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tashiro, Makoto.

-

Tateuchi, K..

-

Tielens, A. G. G. M..

-

Todo, Soya.

-

Tominaga, N..

-

Tomita, Akihiko.

-

Toshikawa, Koji.

-

Tozuka, Miyako.

-

Tsvetkov, D. Yu..

-

Uchida, H..

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uchiyama, M..

-

Uemura, Makoto.

-

Ui, Takahiro.

-

Ukita, Nobuharu.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Urata, Yuji.

-

Usui, F..

-

Vilenius, E..

-

Wada, Takehiko.

-

Walker, E. S..

-

Watanabe, J..

-

Waters, L. B. F. M..

-

Wei, Jianyan.

-

Yamaguchi, Junpei.

-

Yamamuro, T..

-

Yamashita, M..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamawaki, T..

-

Yamazaki, Ryo.

-

Yoneda, M..

-

Yoshida, A..

-

Yoshii, T..

-

Yoshii, Y..

-

Yoshikawa, Makoto.

-

Yoshioka, T..

-

Yoshizumi, C..

-

Zheng, Weikang.