sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Mi, L. -G.

Normalized to: Mi, L.

14 article(s) in total. 52 co-authors, from 1 to 10 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

An, Tao.

-

Cao, Z..

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Y. -M..

-

Cui, Chenzhou.

-

Cui, Lang.

-

Du, Kai.

-

Fan, Dongwei.

-

Fan, Yi-Zhong.

-

Fuhrmann, L..

-

Gao, Na.

-

Han, J. L..

-

Han, X. H..

-

He, Boliang.

-

He, Lianyi.

-

Ho, Luis C..

-

Hong, X. -Y..

-

Hong, Zhi.

-

Kraus, Adam L..

-

Krichbaum, T. P..

-

Li, Cheng.

-

Ling, Yi.

-

Li, Q..

-

Li, Shuang-Liang.

-

Liu, B. F..

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Lei.

-

Liu, Molin.

-

Liu, Xiang.

-

Li, Zhongmu.

-

Marchili, N..

-

Qiao, Cong-Feng.

-

Song, Hua-Gang.

-

Song, W. B..

-

Su, Liying.

-

Tao, Yihan.

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, J. -M..

-

Wan, Wanghui.

-

Xiao, Jian.

-

Xu, Y..

-

Yang, H. -Y..

-

Yang, J..

-

Yang, Soung-Chul.

-

Yang, Xiaohu.

-

Yang, Z..

-

Yin, Shaoyu.

-

Yi, Weimin.

-

Yu, Cong.

-

Zensus, J. A..

-

Zhang, Hongsheng.