sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Matsui, Risako

Normalized to: Matsui, R.

4 article(s) in total. 69 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 15,0.

Co-author(s):

Akitaya, H..

-

Arai, A..

-

Chiyonobu, S..

-

Ebisuda, N..

-

Fukazawa, Y..

-

Fukui, A..

-

Harao, Tatsuya.

-

Hashimoto, O..

-

Honda, Satoshi.

-

Ikejiri, Yuki.

-

Imada, A..

-

Isogai, M..

-

Itoh, R..

-

Izumiura, H..

-

Kanda, Yuichi.

-

Katagiri, Hideaki.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawaguchi, Kentarou.

-

Kawai, N..

-

Kino, Motoki.

-

Komatsu, T..

-

Kubota, Kaori.

-

Kuroda, D..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Masumoto, Kazunari.

-

Matsumoto, K..

-

Miyamoto, H..

-

Mizuno, T..

-

Mori, Koji.

-

Moritani, Yuuki.

-

Nagae, O..

-

Nagayama, S..

-

Nakaoka, T..

-

Nakashima, A..

-

Nakaya, Hidehiko.

-

Nogami, D..

-

Nomoto, K..

-

Ohashi, Y..

-

Ohsugi, Takashi.

-

Oizumi, Shota.

-

Okita, K..

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Sadakane, Kozo.

-

Sakimoto, Kiyoshi.

-

Sasada, M..

-

Sato, Humitaka.

-

Sato, Shuji.

-

Shimizu, Yutaka.

-

Suzuki, N..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takata, K..

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Toda, H..

-

Trushkin, S. A..

-

Ueda, Y..

-

Uehara, T..

-

Uemura, Makoto.

-

Ueno, Issei.

-

Ui, Takahiro.

-

Urano, T..

-

Yamanaka, Masato.

-

Yamashita, Takuya.

-

Yanagisawa, K..

-

Yoshida, Michitoshi.