sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Matsuda, K.

Normalized to: Matsuda, K.

3 article(s) in total. 61 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 13,0.

Co-author(s):

Akitaya, H..

-

Ali, G. B..

-

Arai, A..

-

Arimoto, M..

-

Fujii, M..

-

Hamamoto, Ko.

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Hashimoto, O..

-

Hiroi, K..

-

Honda, Satoshi.

-

Iijima, T..

-

Iizuka, R..

-

Ikeda, Y..

-

Imada, A..

-

Isogai, M..

-

Kataoka, J..

-

Kawabata, K..

-

Kawai, N..

-

Kinugasa, K..

-

Konishi, Masahiro.

-

Kuroda, D..

-

Matsumura, M..

-

Matsunaga, N..

-

Miyanoshita, Ryo.

-

Mohamed, A. A..

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Murata, K. L..

-

Nagae, O..

-

Nagayama, Takumi.

-

Naito, H..

-

Nakamori, T..

-

Nakao, Hikaru.

-

Narusawa, S..

-

Nishiyama, K..

-

Nogami, D..

-

Oasa, Yumiko.

-

Okumura, S. K..

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Ozaki, Akihito.

-

Pike, Simon R..

-

Saito, Y..

-

Sakamoto, M..

-

Sekiguchi, K..

-

Seki, M..

-

Shibata, S..

-

Soejima, Y..

-

Tachibana, Yutaro.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, J..

-

Takahashi, Yuki D..

-

Tateuchi, K..

-

Tokimasa, Noritaka.

-

Ueda, Y..

-

Urakawa, Seitaro.

-

Watanabe, Makoto.

-

Yanagisawa, K..

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshii, T..