sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Matsubayashi, K.

Normalized to: Matsubayashi, K.

15 article(s) in total. 144 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 8,0.

Co-author(s):

Abe, F..

-

Adachi, Ryo.

-

Aida, Y..

-

Akita, Akira.

-

Akitaya, H..

-

Ando, Ryo.

-

Aoki, Kentaro.

-

Aoki, Wako.

-

Asakura, Y..

-

Baar, S..

-

Barway, S..

-

Bland-Hawthorn, Joss.

-

Bond, I..

-

Burgaz, U..

-

Chimasu, Sho.

-

Collaboration, Tiina Suomijarvi for the Pierre Auger.

-

Doi, Mamoru.

-

Finet, F..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Fujiyoshi, T.

-

Furusawa, H..

-

Goto, Tomotsugu.

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Harada, Nanase.

-

Hashiba, Yasuhito.

-

Hattori, T..

-

Hayano, Y..

-

Honda, Satoshi.

-

Horiuchi, T..

-

Hosokawa, Ryohei.

-

Ideue, Y..

-

Iida, Kei.

-

Imazato, Fumiya.

-

Ioka, Kunihito.

-

Ishigaki, Tsuyoshi.

-

Isogai, Keisuke.

-

Itoh, R..

-

Itoh, Yoichi.

-

Iwamuro, F..

-

Iwata, Ikuru.

-

Izumi, Takuma.

-

Izumiura, H..

-

Jiang, Jie.

-

Kajisawa, M..

-

Kambe, Eiji.

-

Kanda, Nobuyuki.

-

Kanda, Yuichi.

-

Katoh, Noriyuki.

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawachi, Akiko.

-

Kawaguchi, Toshihiro.

-

Kawai, Atsushi.

-

Kawai, N..

-

Kim, Jongsoo.

-

Kimura, Hiroshi.

-

Kino, Motoki.

-

Koda, J..

-

Kohno, Kotaro.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Koshida, S..

-

Koshimoto, N..

-

Kosugi, George.

-

Kuno, N..

-

Kuroda, D..

-

Lee, Chang Won.

-

Liu, Wen-Po.

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Martin, S..

-

Minowa, Y..

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Miyazaki, S..

-

Morihana, Kumiko.

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Murata, K. L..

-

Murayama, T..

-

Nagai, Hiroshi.

-

Nagao, T..

-

Nagashima, Hiroki.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakai, N..

-

Nakajima, Taku.

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakaoka, T..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Nishimura, Y..

-

Nishioka, Tsubasa.

-

Niwano, Masafumi.

-

Nogami, D..

-

Oeda, Motoki.

-

Ohsawa, R..

-

Ohshima, Tomohito.

-

Ohta, Kouji.

-

Ohyama, Y..

-

Okita, Hirofumi.

-

Ono, T..

-

Onozato, Hiroki.

-

Otsuka, Masaaki.

-

Ozaki, Shinobu.

-

Riguccini, L..

-

Saito, Tomoki.

-

Saito, Y..

-

Sako, S..

-

Sasada, M..

-

Sekiguchi, K..

-

Sekiguchi, Yuichiro.

-

Shimono, Atsushi.

-

Shioya, Y..

-

Shiraishi, Kiyoshi.

-

Sorai, Kazuo.

-

Sugai, Hajime.

-

Sugiyama, Hiroaki.

-

Sumi, Takahiro.

-

Taguchi, K..

-

Tajitsu, Akito.

-

Takagi, Kenji.

-

Takagi, Shin-ichiro.

-

Takahashi, J..

-

Takano, Shuro.

-

Takayama, Masaki.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, I..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Taniguchi, Y..

-

Terai, Tsuyoshi.

-

Tominaga, N..

-

Tosaki, Tomoka.

-

Tozuka, Miyako.

-

Tristram, P..

-

Tsutsui, Hironori.

-

Uemura, Makoto.

-

Utsumi, Yousuke.

-

Yagi, Masafumi.

-

Yamaguchi, Masahide.

-

Yamanaka, Masato.

-

Yanagisawa, K..

-

Yasuda, Naoki.

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshikawa, Tomohiro.

-

Zenko, Tetsuya.