sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Maryeva, O.

Normalized to: Maryeva, O.

20 article(s) in total. 40 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Abolmasov, Pavel K..

-

Alexashov, D..

-

Berdnikov, L. N..

-

Burenkov, A. N..

-

Calabresi, M..

-

Castro, N..

-

Chentsov, E. L..

-

Chieffi, A..

-

Dyachenko, V. V..

-

Egorov, O. V..

-

Galleti, S..

-

Goranskij, V. P..

-

Gorda, S. Yu..

-

Gräfener, G..

-

Gualandi, R..

-

Gvaramadze, V. V..

-

Haver, R..

-

Karpov, Sergey.

-

Katkov, Ivan Yu..

-

Klochkova, V. G..

-

Kniazev, A..

-

Koenigsberger, Gloria.

-

Langer, N..

-

Lozinskaya, T. A..

-

Malogolovets, E. V..

-

Mills, O. F..

-

Moskvitin, A. S..

-

Nesci, R..

-

Osborn, Wayne.

-

Parfenov, Sergey Yurievich.

-

Pasquali, Anna.

-

Polcaro, V. F..

-

Rastegaev, D. A..

-

Rossi, C..

-

Shapovalova, A. I..

-

Spiridonova, O. I..

-

Vasilyeva, T..

-

Viotti, R. F..

-

Yushkin, M. V..

-

Zhuchkov, R. Ya..