sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Maruyama, Miyoko

Normalized to: Maruyama, M.

3 article(s) in total. 44 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 9,0.

Co-author(s):

Akiyama, Daiki.

-

Arai, Hitoshi.

-

Cohen, D. H..

-

Ebizuka, N..

-

Fujita, Shinobu S..

-

Funahashi, Fumiyoshi.

-

Hagiwara, Kaoru.

-

Hanesaka, Mai.

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hirai, Katsuaki.

-

Horie, M..

-

Ichikawa, Takashi.

-

Ichiyama, Kotaro.

-

Ishii, Shun.

-

Ishikawa, Shin-nosuke.

-

Iye, Masanori.

-

Kaneko, H..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kodate, Kashiko.

-

Koide, Yusuke.

-

Konakawa, Keita.

-

Ly, C..

-

Malkan, Matthew A..

-

Mamyoda, Koh-ichi.

-

Miyamoto, Y..

-

Motohara, Kentaro.

-

Nagai, Masaaki.

-

Nagai, Satoshi.

-

Nakai, N..

-

Nihonmatsu, Yoshiki.

-

Nonogawa, Hiroaki.

-

Ogino, M..

-

Onodera, M..

-

Oshiro, Wataru.

-

Salak, Dragan.

-

Seta, Masumichi.

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Tanaka, I..

-

Terabe, Yuki.

-

Tokoku, Chihiro.

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Yamada, T..

-

Yamauchi, A..

-

Yoshikawa, Tomohiro.