sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Manabe, Seiji

Normalized to: Manabe, S.

14 article(s) in total. 103 co-authors, from 1 to 14 common article(s). Median position in authors list is 18,0.

Co-author(s):

Ando, Kazuma.

-

Aoki, T..

-

Asano, Katsuaki.

-

Bushimata, Takeshi.

-

Choi, Yun-Young.

-

Doi, Mamoru.

-

Fujii, T..

-

Handa, Toshihiro.

-

Hirota, Tomoya.

-

Honma, Mareki.

-

Horiai, K..

-

Imai, H..

-

Inomata, N..

-

Ishitsuka, J..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Iwadate, Kenzaburo.

-

Jike, Takaaki.

-

Kameno, Seiji.

-

Kameya, O..

-

Kamizuka, T..

-

Kamohara, Ryuichi.

-

Kan-ya, Yukitoshi.

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, N..

-

Kawaguchi, Kentarou.

-

Kawaguchi, Noriyuki.

-

Kawara, K..

-

Kijima, Masachika.

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Kitagawa, Y..

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kohno, Kotaro.

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koshida, S..

-

Kuji, Seisuke.

-

Kurayama, Tomoharu.

-

Maeda, Toshihisa.

-

Maruyama, Kenta.

-

Matsui, Makoto.

-

Matsumoto, Naoko.

-

Matsunaga, N..

-

Minezaki, T..

-

Miyaji, T..

-

Miyata, Takashi.

-

Miyazaki, A..

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motogi, K..

-

Motohara, Kentaro.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nagayoshi, R..

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakamura, Kayoko.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakanishi, H..

-

Nakashima, A..

-

Nakashima, K..

-

Namikawa, Daichi.

-

Niinuma, Notaro.

-

Nyu, Daisuke.

-

Oh, Chung Sik.

-

Ohsawa, R..

-

Okada, Kyoko.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Pradel, Nicolas.

-

Rioja, M. J..

-

Sakai, Norisuke.

-

Sakai, Satoshi.

-

Sakakibara, S..

-

Sako, S..

-

Sasao, Tetsuo.

-

Sato, Katsuhiko.

-

Sato, Mayumi.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shimizu, R..

-

Shintani, Motonobu.

-

Shiozaki, Satoshi.

-

Sora, K..

-

Soyano, Takao.

-

Suda, Hiroshi.

-

Sunada, Kazuyoshi.

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

Thushima, Miyuki.

-

Todo, Soya.

-

Toshikawa, Koji.

-

Tsushima, Miyuki.

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uchiyama, M..

-

Ueda, Kosuke.

-

Ueno, Yuji.

-

Ujihara, H..

-

Yamamuro, T..

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yamauchi, A..

-

Yoshii, Y..

-

Yoshimura, A..