sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Makiya, R.

Normalized to: Makiya, R.

32 article(s) in total. 125 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Agrawal, Ankit.

-

Akiyama, Masayuki.

-

Alexander, D. M..

-

Ando, Shin'ichiro.

-

Aretxaga, I..

-

Berta, S..

-

Caputi, K. I..

-

Cheung, C. C..

-

Chiang, C. Y..

-

Chiang, Yi-Kuan.

-

Cognard, I..

-

Coupon, J..

-

Donato, D..

-

Dunlop, J. S..

-

Enoki, M..

-

Foucaud, S..

-

Freire, P. C. C..

-

Fujimoto, Shin-ichirou.

-

Geach, J. E..

-

Gehrels, N..

-

Goto, Tomotsugu.

-

Greene, Jenny E..

-

Guillemot, L..

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Harikane, Yuichi.

-

Hashimoto, Tetsuya.

-

Hashimoto, Yasuhiro.

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hikage, Chiaki.

-

Ho, Chiu-Man.

-

Hsieh, B. C..

-

Hughes, David W..

-

Ikarashi, S..

-

Imanishi, Masatoshi.

-

Inoue, Susumu.

-

Inoue, Yoshiyuki.

-

Iono, D..

-

Ishii, Shun.

-

Ishiyama, Tomoaki.

-

Ivison, R. J..

-

Iwasawa, K..

-

Izumi, Takuma.

-

Jeong, Donghui.

-

Kanai, Y..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kataoka, J..

-

Kato, Yoshiaki.

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kawaguchi, Toshihiro.

-

Kawai, N..

-

Kim, S. C..

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kohno, Kotaro.

-

Komatsu, E..

-

Koyama, Yasuhiro.

-

Kubo, M..

-

Lee, Chang Won.

-

Lee, M. J..

-

Lehmer, B. D..

-

Lutz, D..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Matsuda, Y..

-

Matsuoka, Y..

-

Ménard, Brice.

-

Minezaki, T..

-

Miyaji, T..

-

Momose, Rieko.

-

Motohara, Kentaro.

-

Nagao, T..

-

Nagashima, Masahiro.

-

Nakamori, T..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakanish, Kouichiro.

-

Nakazawa, K..

-

Niino, Yuu.

-

Nishimichi, Takahiro.

-

Ogura, K..

-

Ohta, Kouji.

-

Okamoto, Takashi.

-

Okoshi, Katsuya.

-

Onodera, M..

-

Onoue, Masafusa.

-

Oogi, Taira.

-

Parkinson, Pablo M. Saz.

-

Reinecke, M..

-

Rujopakarn, W..

-

Saito, Shun.

-

Saito, Tomoki.

-

Sato, R..

-

Seko, Akifumi.

-

Shimakawa, Rhythm.

-

Shirakata, H..

-

Shulze, Andreas.

-

Silverman, J..

-

Smail, Ian.

-

Stawarz, L..

-

Stawarz, Ł..

-

Strauss, Michael A..

-

Sudoh, Takahiro.

-

Sunayama, Tomomi.

-

Tadaki, Ken-ichi.

-

Takada, Masahiro.

-

Takahashi, T..

-

Takahashi, Yuki D..

-

Takeuchi, T. T..

-

Tamura, Naoyuki.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Tang, Jiayu.

-

Taniguchi, Akio.

-

Toba, Yoshiki.

-

Totani, Tomonori.

-

Tsai, An-Li.

-

Umehata, Hideki.

-

Urata, Yuji.

-

Wang, Wei-Gang.

-

Wilson, Grant W..

-

Wuyts, S..

-

Yabe, Kiyoto.

-

Yamada, T..

-

Yamaguchi, Y..

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yun, Min S..