sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Maekawa, Jun

Normalized to: Maekawa, J.

5 article(s) in total. 84 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 23,0.

Co-author(s):

Abe, Keichi.

-

Asayama, Shin'ichiro.

-

Bakx, T..

-

Baselmans, J. J. A..

-

Bosma, Sjoerd.

-

Bueno, J. Trujillo.

-

Chin, Kah Wuy.

-

de Visser, P. J..

-

Endo, Akira.

-

Fujii, Yasunori.

-

Fujita, Kenta.

-

Handa, K..

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Higuchi, Aya E..

-

Hirota, A..

-

Horigome, Osamu.

-

Huiting, Robert.

-

Ichikawa, Kazuhide.

-

Ikarashi, S..

-

Ikeda, Norio.

-

Iono, D..

-

Ishida, T..

-

Ishii, Shun.

-

Ishikawa, Shin-nosuke.

-

Iwashita, H..

-

Kamazaki, Takeshi.

-

Karatsu, K..

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kawase, Sachiko.

-

Kimura, Kimihiro.

-

Klapwijk, T. M..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kohno, Kotaro.

-

Kouchi, A..

-

Koura, Norikazu.

-

Kuno, N..

-

Kurono, Y..

-

Laguna, Alejandro A..

-

Llombart, N..

-

Mikoshiba, H..

-

Minamidani, T..

-

Miyazawa, C..

-

Miyazawa, K..

-

Morita, Koh-Ichiro.

-

Motohara, Kentaro.

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Murugesan, V..

-

Nakajima, Taku.

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakatsubo, Shunichi.

-

Naruse, M..

-

Ogawa, Hideo.

-

Ohta, Kouji.

-

Ohtawara, Kazushige.

-

Onodera, S..

-

Oshima, T..

-

Ota, Kazuaki.

-

Saito, Tomoki.

-

Saito, Y..

-

Sakai, Takeshi.

-

Sawada, T..

-

Sunada, Kazuyoshi.

-

Suzuki, J..

-

Suzuki, Kojiro.

-

Tadaki, Ken-ichi.

-

Takahashi, S..

-

Takano, Shuro.

-

Takekoshi, Tatsuya.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Taniguchi, Akio.

-

Thoen, D. J..

-

Tsukagoshi, T..

-

Ueda, Junko.

-

Ueda, Tsuyoshi.

-

Umehata, Hideki.

-

van der Werf, P..

-

Yabe, Kiyoto.

-

Yanagisawa, K..

-

Yates, S. J. C..

-

Yoshida, Takashi.

-

Yoshimura, Y..

-

Yuma, Suraphong.

-

Yun, Min S..

-

Yurduseven, O..