sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Luo, Rongxin

Normalized to: Luo, R.

13 article(s) in total. 56 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Agarwal, Devansh.

-

Aggarwal, K. M..

-

Bae, H. -J..

-

Blanc, G. A..

-

Bosch, R. C. E. van den.

-

Burke-Spolaor, S..

-

Carrillo, A. Martin.

-

Cheng, K. S..

-

Chen, Ming-Tang.

-

Chen, Xuelei.

-

Demorest, P. B..

-

Drory, Niv.

-

Du, Shuang.

-

Evans, Neal J..

-

Fabricius, Maximilian H..

-

Fisher, David B..

-

Gebhardt, K..

-

Hao, Lei.

-

Heiderman, A. L..

-

Jiang, Jie.

-

Jogee, Shardha.

-

Kang, Dong-Il.

-

Kaplan, K. F..

-

Karouzos, M..

-

Kewley, L..

-

Lee, K. J..

-

Li, J..

-

Liu, Z. T..

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Lorimer, D. R..

-

Lu, Ju-Fu.

-

Marinova, Irina.

-

Men, Yun-Peng.

-

Palaniswamy, Divya.

-

Pei, Xiaoxing.

-

Shin, J. W..

-

Song, Mimi.

-

Tendulkar, Shriharsh P..

-

Vutisalchavakul, Nalin.

-

Wang, Wei-Gang.

-

Weinzirl, Tim.

-

Wen, Z. L..

-

Woo, Jong-Hak.

-

Wu, Jian.

-

Xu, R. X..

-

Xu, Y..

-

Yang, Y. J..

-

Yi, Sukyoung K..

-

Yoachim, Peter.

-

Young, O. E..

-

Yuan, J. P..

-

Yue, Han.

-

Zhang, B..

-

Zhang, Chengwu.

-

Zhang, Shuang Nan.