sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Lun, Baoli

Normalized to: Lun, B.

9 article(s) in total. 93 co-authors, from 1 to 10 common article(s). Median position in authors list is 19,0.

Co-author(s):

Ai, Y. L..

-

Bai, J. M..

-

Benigni, Sam.

-

Bersier, D..

-

Bian, W. -H..

-

Brandt, W. N..

-

Brown, P. J..

-

Chang, Lei.

-

Chen, Bin.

-

Chen, D..

-

Chen, Jiansheng.

-

Ding, X. H..

-

Du, P..

-

Fan, Xiaohui.

-

Fan, Yi-Zhong.

-

Feng, Hua.

-

Feng, Yuxin.

-

Green, Richard F..

-

Grier, C. J..

-

He, Song.

-

Ho, Luis C..

-

Huang, F. -Y..

-

Huang, Y. F..

-

Hu, C..

-

Jiang, Linhua.

-

Ji, Kai-Fan.

-

Kerr, T..

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Liangchang.

-

Li, J..

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Xiang.

-

Liu, Z. T..

-

Li, W..

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Lou, Ke.

-

Lu, K. -X..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Mao, Jirong.

-

Mazzali, P..

-

Meng, Xiangcun.

-

Milne, Peter.

-

Mo, J..

-

Pian, E..

-

Qin, Sheng-Li.

-

Rui, Liming.

-

Sai, Hanna.

-

Sasdelli, Michele.

-

Song, T. F..

-

Tan, He-Ping.

-

Trump, Jonathan R..

-

Varricatt, W. P..

-

Vinkó, J..

-

Walker, E. S..

-

Wang, Bin.

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, F. Y..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Lifan.

-

Wang, Ran.

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wheeler, J. Craig.

-

Wu, Xue-Bing.

-

Xiao, Mengjiao.

-

Xing, Li-Feng.

-

Xin, Y..

-

Xiong, D. R..

-

Xu, J. W..

-

Xu, Lixin.

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yang, J..

-

Yang, Q..

-

Yang, Y. J..

-

Ye, K..

-

Ying, Mei.

-

Yi, Weimin.

-

Yuan, Ye-Fei.

-

Yu, X. Q..

-

Zhai, Qian.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Kai.

-

Zhang, Ray.

-

Zhang, Tong-Jie.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zhao, X. H..

-

Zheng, Xian Zhong.

-

Zhou, Hongyan.

-

Zhou, Xu.

-

Zuo, Wei.