sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Lozinskaya, T. A.

Normalized to: Lozinskaya, T.

34 article(s) in total. 62 co-authors, from 1 to 24 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Afanasiev, V. L..

-

Arkhipova, V. P..

-

Avdeev, V. Yu..

-

Bizyaev, Dmitry.

-

Blanton, Elizabeth L..

-

Blinnikov, S. I..

-

Bloemen, H..

-

Borissova, J..

-

Burenkov, A. N..

-

Bykov, A..

-

Calabresi, M..

-

Chevalier, Roger A..

-

Courvoisier, T. J. -L..

-

Egorov, O. V..

-

Esipov, V. F..

-

Finoguenov, A..

-

Goss, W. M..

-

Gustov, M. Yu..

-

Hermsen, W..

-

Ikonnikova, N. P..

-

Karpov, Sergey.

-

Khramtsova, M. S..

-

Koenigsberger, Gloria.

-

Komarova, V. N..

-

Krassilchtchikov, A. M..

-

Lacey, C. G..

-

Lebrun, F..

-

Leyder, J. C..

-

Maryeva, O..

-

McBreen, B..

-

Moiseev, Alexander A..

-

Pannuti, Thomas G..

-

Podorvanuk, Nikolai.

-

Podorvanyuk, N. Yu..

-

Pravdikova, V. V..

-

Rastorguev, A. S..

-

Rauw, G..

-

Renaud, M..

-

Rosado, M..

-

Rossi, C..

-

Rudnitskij, Georgij M..

-

Schlegel, E. M..

-

Shchekinov, Yu. A..

-

Silich, S..

-

Sitnik, T. G..

-

Smirnova, T. V..

-

Smirnov-Pinchukov, G. V..

-

Sturner, S. J..

-

Swings, J. -P..

-

Tatarnikova, A. A..

-

Tatarnikov, A. M..

-

Terrier, R..

-

Toptygin, Igor N..

-

Tsvetkov, D. Yu..

-

Uvarov, Yu. A..

-

Valdez-Gutierrez, M..

-

Viotti, R. F..

-

Vozyakova, O. V..

-

Wiebe, D..

-

Wilcots, E..

-

Zabolotskikh, Marina V..

-

Zharova, Alla.