sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Lou, Ke

Normalized to: Lou, K.

2 article(s) in total. 49 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 21,5.

Co-author(s):

Bai, J. M..

-

Bao, Men-Xian.

-

Chang, Lei.

-

Chen, D..

-

Chen, Lie-Wen.

-

Ding, X. H..

-

Fan, Yi-Zhong.

-

Feng, Yuxin.

-

Fu, Hai.

-

Gu, Bo-Zhong.

-

He, Song.

-

Hu, Q..

-

Ji, Kai-Fan.

-

Jin, Z..

-

Li, J..

-

Li, Ran.

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Z. T..

-

Li, Zhongmu.

-

Lu, Guoliang.

-

Lu, K. -X..

-

Lun, Baoli.

-

Lu, R. -S..

-

Mao, Jirong.

-

Qin, Sheng-Li.

-

Rao, C. Koteshwar.

-

Shen, Liyong.

-

Tan, He-Ping.

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wu, Michael S..

-

Xing, Li-Feng.

-

Xin, Y..

-

Xiong, D. R..

-

Xu, J. W..

-

Xu, Lixin.

-

Xu, Zhou.

-

Ye, K..

-

Ying, Mei.

-

Yi, Weimin.

-

You, J. Q..

-

Yu, X. Q..

-

Zhang, B..

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Ray.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zheng, Xian Zhong.